Aprill 2021 22 2k6sikirjad 1
„The Times of Israel“ materjalide põhjal Jaan Bärenson

Enam kui 70 aastat tagasi leitud Kumrani käsikirjad said lisa.
Arheoloogilistel kaevamistel avastati paljude muude leidude hulgas Piibli käsikirjade osi, nt Nahumi ja Sakarja raamatute tekstid. Need on kirjutatud peamiselt kreeka keeles. Ainult Jumala nimi oli kirjutatud heebrea keeles.
„Iga leitud käsikiri on oluline avastus. Leidsime need algsest „puhkekohast“. See annab meile palju rohkem teadmisi, kellele käsikiri kuuluda võis ja miks see sinna jäeti. Konkreetne käsikiri leiti koopast, kus olid münte. See viitab juutide mässule roomlaste vastu aastatel 132–136,“ selgitas Iisraeli arheoloog Joe Uziel.