12/2013

GLS juhtimiskonverentsil rõhutas professor Marju Lauristin oma ettekandes „Religiooni kommunikatsioon avalikkusele", et kaasaegses Eestis ei väärtustata inimesi sellistena nagu nad on. Enamasti otsitakse selleks esmalt mingeid eeldusi – noor, jõukas, edukas ja alles siis peetakse sind kellekski. Ent siin saab kirik lisada ühiskondlikku dialoogi veendumuse, et igal inimesel on väärtus ja väärikus sõltumata tema ühiskondlikust positsioonist ja et väärtustatakse isegi neid, kes ise ennast ei väärtusta.