07-08.2016 24 sadala
Sulev Kivastik, pastor

Sadala Baptisti Koguduse palvela väsinud välisilme sai uue näo tänu Valduste OÜ finantseerimisele ja Sõbralt Sõbrale brigaadi teostusele. Kogudus tänab südamest nimetet asutusi, eelkõige aga koguduse Issandat, kes neile sellise rõõmuabimehelikkuse südamesse pani.

Sadala palvela värske värvilahenduse autoriks oli Annelinna koguduse pastor Enn Palmik, kelle taotluseks oli esimese vabariigi ajal ehitatud hoone ajastutruuduse säilitamine linaõlibaasil värvide abil. Kokku nõudis renoveerimine 23 kg puiduimmutusvahendit ja 50 kg värve, 873 euro väärtuses materjalikulu ja 240 inimtundi. Töömeeste brigaad alustas projekti teostust juunis ja lõpetas augusti algul ning tegi selle aja jooksul Sadalasse 5 väljasõitu.