10/2016 13 mosaiik psd
Märt Saar, Tartu Risttee kogudus

Möödunud kevadsula ajal hakkas Tallinnas koos käima sõpruskond, kes tundsid kutset rajada uus kogudus, jõudmaks inimesteni, kes Kristust veel ei tunne. Koguduse nimeks saab Mosaiik Kogudus. Teekäija uuris ühe eestvedaja, ühtlasi koguduse juhatuse esimehe, Mart Oksa, käest tagamaid.

Mis on praegu teoksil?

Praegu tegeleme põhikirjaga ja oktoobris on meil koguduse asutamiskoosolek. Meid on juba 17 liiget.13 asutamiskoosolek

Suur hulk teie tuumikust on Olevistest. Kas seda koguduserajamist oli ikka vaja? Oleviste kirik on ju suur ja ruumi inimestele küll?
Vastust teab Jumal, kellelt tuli koguduse rajamise selge kutse. Kogudusi ei ole kunagi liiga palju. Uued kogudused sunnivad inimesi olema aktiivsemad. Suures koguduses on oht jääda tahaplaanile, kirikupinki istuma ja nautima, mida teised higi ja vaevaga seal ees pakuvad. Uus kogudus annab teenimisvõimaluse uuele hulgale. Eks me pea silmas pidama, et ka Mosaiik Kogudusega liitujad ei jääks passiivseks.

Nii et Olevistega mingit „kala” ei olnud?

Absoluutselt mitte! Me ei läinud ära ei kriitika ega tüliga. Läksime teele Jumala kutsel.

Millal see kutse tuli?

See tuli kevadel 2016.

Miks just Mosaiik Kogudus?

Murdsime tükk aega pead, milline nimi peaks olema. Arvamusi oli erinevaid. „Mosaiik” iseloomustab meie kogudusemudelit. Me kõik oleme väikesed tükikesed suuremas pildis. Samamoodi oleme osad ka Kristuse ihust. Ma arvan, et nimi„Mosaiik” ei häiri ei nooremaid ega vanemaid inimesi. Tahtsime ka, et nimi oleks piibellik ja ühes kohas on teda mainitud (1Aj 29:2).

Millised olid teised nimekandidaadid?

Näiteks oli veel Gospel Kogudus, aga sellel on liiga tugev seotus ühe muusikastiiliga. Üks variant oli Kohalik Kogudus, aga kohalikest kogudustest räägitakse ka mujal ja see tekitaks segadust.

Kuidas näeb välja Mosaiigi kogudusemudel? 14 6nnistus olevistest

Vormilt hakkab uus kogudus koosnema väikestest gruppidest, kes käivad koos kodudes. Koduseid kokkusaamisi nimetatakse „väikesteks pühapäevadeks” ja seal võib olla nii palju osalisi, kui kellegi elutuppa mahub. Kord kuus kogunevad kogukonnad n-ö suureks pühapäevaks mõnel rendipinnal. Koguduseliikmeid julgustatakse osalema pidevalt ka DNA-gruppides ehk 2–3-liikmelistes kooslustes, kus igaühel oleks keegi, kellega isiklikumalt osaduses olla.

Mille poolest te erinete näiteks Risttee Tallinna kogukondadest (varasemalt Kalamaja kogukonnad)? Või äkki te ei peagi erinema?
Ma ei teagi. Me ei ole püüdnud end võrrelda ühe või teise kogudusega. Ma ei ole kursis nende (Tallinna kogukondade) asjadega ega oska kõiki erinevusi välja tuua. Võib-olla meie struktuur ütleb, mille poolest me erineme. Eks meiegi püüame olla jüngerlikud, kogukonnakesksed. Otsustasime, et me tahame end registreerida ja et koos juhatuse tasandiga oleks selge struktuur ning läbipaistvus. Nii ei ole kogukonnad täiesti iseseisvad, vaid kuuluvad suuremasse tervikusse.

Kas teil on pastor või kogudusevanemad?
Meil on kolm kogudusevanemat: Toomas Vardja, Kaarel Väljamäe ja Mart Oksa. Samuti on tuumikmeeskond, kes koosneb valdkondade vastutajatest (finants, disain, visioon, suure pühapäeva juht jne).

Palju teil koguduses lapsi on?
Väljamägedel 3, Helen Pajul 2 ja Vardjatel 1. Kokku 6 last.

Nii et varsti läheb ka pühapäevakool tööle?
Loodetavasti. Eks see oleneb kahest praegusest MOKOst (lühend Mosaiik kogukondadele). Lastel peab kogunemistel olema oma roll, et me neid lihtsalt teise ruumi ei peaks saatma. Me mõtleme, kuidas teha nii, et lastel oleks huvitav.

Ja varsti on siis avajumalateenistus?
Kultuurikatla arhitektuurikeskuse saalis, 27. novembril kell 12. Kõik on oodatud! See saab olema meie sünnipäev koos sugulaste, tuttavate ja ka nendega, kes veel meie kogudusse ei kuulu.

EKB Liidu president Erki Tamm:
Ma olen eelkõige Mart Oksaga suheldes näinud Jumala kõnetuse ootamist. Neil oli juba mõnda aega üks ebamäärane soov, aga nad otsisid, kas see on Jumalast. Mul on hea meel, et nad jaksasid vastuse ära oodata.
Eelkõige tähendab see jõudmist uute inimesteni ja uute inimsuheteni ning kui me kogudustele mõtleme, siis on see millegi uue algus. See on sageli põlvkondi kestev protsess ja millegi küllaltki mastaapse asja algus, ma usun. Tallinna linnas, kus 400 000st inimesest käib pühapäeva hommikul kõikides kirikutes kokku 5000 inimest, on meil tohutu potentsiaal kasvamiseks.
Minupoolne õnnistus on olemas. Absoluutselt! Mul on hea meel, et Oleviste koguduses paluti õnnistust sellele uuele algusele, see on äärmiselt oluline.

Oleviste noortejuht Madis Kivisild:
Ikka kahju ka, et me ei näe enam nii sageli ega tee koos nii palju. Enamus neist olid parimad inimesed, kellega midagi koos teha. Aga ma arvan, et nende potentsiaal rakendub nüüd suuremalt. Mina pole pidanud seda otsustama, vaid pigem on nii, et kui see on südames, tuleb neil järgida Jeesust. Ma õnnistan seda, mis on, ma palun selle eest. Ma arvan, et uued inimesed kerkivad esile.