03/2017 22 karmelis

Teekäija küsimustele vastasid Rakvere Karmeli uusehituse projektimeeskonna juht Madis Pikat, finantsjuht Meelis Einstein ja pastor Gunnar Kotiesen.

Millal sündis ehitamise idee ja kuidas see omaks võeti?

Kogudus tähistab kevadel 123. aastapäeva. Algus oli nii nagu ikka, kohtuti kodudes ja väikestes kogunemispaikades. 1902. aastal avati tänutundega oma esimene palvela. Jumala armu läbi jäi see peale paari aastakümmet taas üsna kitsaks, nii et möödunud sajandi kahekümnendatel aastatel hakati taas unistama uuest hoonest.

1933. aasta kevadel alustati suure ime tulemusena kesklinna krundil modernse palvela ehitamisega ja 2. advendil korraldati uutes ruumides esimene jumalateenistus. Teine hoone on tänaseks teeninud kogudust üle 80 aasta. Oleme nende võimaluste eest Jumalale ja eelkäijatele väga tänulikud. Samas on see nüüdseks amortiseerunud, aga mis eriti keeruline (ja samas rõõmustav), väga kitsaks jäänud.
Seetõttu oleme viis aastat kaalunud erinevaid võimalusi ja pakkumisi, kuidas sellel teemal edasi liikuda. 2015. aastal jõudsime peale palvetamist, koguduse liikmetega arutlemist ja renoveerimis/ehituskalkulatsioonide tegemist otsuseni, et ainus mõistlik samm on ehitada uus hoone.

Oleme koguduse juhatuse ja ehitusmeeskonnaga Karmeli liikmes- ja sõpruskonnale väga tänulikud usalduslikkuse ja kaaspanustamise eest!

Millised võtmesammud tuleb ehitamiseni jõudmiseks läbi käia?

Jeesus ise õpetas, et enne „torni ehitamist” tuleb maha istuda ja plaani pidada, et alustatu lõpule viia.
Ehitamise protsessiga alustamiseks oli vaja kaardistada parima arusaama alusel meie tuleviku vajadused. See oli meie jaoks täiesti uus väljakutse – mõtestada ennast läbi hoone. Milliseks me kasvame? Kelleks me kasvame? Vaid need vastused annavad sisendi teemale, milliseid ruume me vajame.

Seejärel oli tarvis eskiisprojekti, mille alusel saime algatada detailplaneeringu. Kuna krunt asub miljööväärtuslikus piirkonnas, oli meie ainsaks võimaluseks kuulutada välja arhitektuurikonkurss, mille tegime koostöös Rakvere peaarhitektiga. Ühest küljest oli kogu konkurss seotud kuludega, kuid teisalt aitas see meil hoopis paremini mõtestada ja sõnastada oma vajadusi ning märgata ka oluliselt innovatiivsemaid lahendusi.
Arhitektuurikonkursi lõppedes kutsus linnaarhitekt kokku oma ala spetsialistid, kes aitasid meil välja valida parima lahendi.

Nüüdseks (2017. a veebruari lõpus), kui detailplaneering on kinnitatud, hakkab arhitekt tegelema eelprojektiga, millele järgnevad põhiprojekti ja ehitusprojekti staadiumid. Samuti on tarvis taotleda lammutus- ja ehitusluba. Seejärel tuleb läbi viia ehitushange ja sõlmida töövõtuleping, mille eelduseks on rahalise katte olemasolu.

Mida võimaldab sihtasutus?

Uus Testament kasutab terminit „hea majapidaja” ja esitab kogudusele väljakutse selleks olla. Me kaalusime, millises juriidilises vormis on täna parim hoone ehitamist korraldada ja valmimisjärgselt majandada nii, et suurepärastest võimalustest ei saaks ühel hetkel suuremahulist koormat. Peale konsultatsioone spetsialistidega jõudsime otsuseni luua Sihtasutus Rakvere Karmeli Kirik.

Kehtivas õigusruumis maksavad käibemaksu lõpptarbijad, aga majandustegevus, kaupade või teenuste ost ja müük on käibemaksuvaba, ettevõtja saab selle tagasi küsida. Kui sihtasutus ehitab kiriku hoone ja hakkab seda välja rentima, sealhulgas ka kogudusele, siis saab ta ehituse kuludelt käibemaksutagastuse. See on suur võit just ehitamise ajal, kui kulud on kõige kõrgemad. Hiljem ruume välja rentides tuleb rentnikul arved koos käibemaksuga maksta, sõltuvalt sellest, kui palju renditakse. Sihtasutuse loomise otsuse aluseks tehtud majandusanalüüs näitab, et selline majandamine on igati korrektne ja seaduslik ning samas ka kogudusele kasulik.

Millised said nõuded projektile? 23 uus karmel

Enne „torni ehitust” istusime palju koos ja arutlesime erinevaid lahendeid. Kutsusime appi mitmete valdkondade inimesi ja palusime nende hinnanguid meie kavadele. Seeläbi sõnastasime eesmärgi: kaasaegne, multifunktsionaalne hoone, mis täidaks koguduse tänaseid ja perspektiivseid vajadusi, s.o jumalateenistused + eri vanusegruppidele suunatud üritused ning konverentsi & kontserdi funktsionaalsus kuni kolmesajale inimesele.

Olulised on mitmeotstarbelised ruumilahendused, mis võimaldaksid mõistliku suurusega ruume erineval otstarbel kombineerituna kasutada. Täiendavad märksõnad olid veel: vajaduspõhine funktsionaalsus, mõistlikud ehituskulud, optimaalsed ekspluatatsioonikulud, matt-akustika.

Kui suur on eelarve? Kas võtate ka pangalaenu?

Eelarve on 1–1,2 miljonit eurot. Ühest küljest on sellise summa kokkusaamine suur väljakutse. Teisalt oleme näinud Jumala suurt imet ja see on andnud palju julgust. Juba suhteliselt lühikese ajaga oleme saanud mitmeid koostööpartnereid nii oma koguduse liikmete hulgast kui ka äriinimeste seast Eestist ja isegi välismaalt. Meid on väga julgustanud, et mitmed ettevõtjad väljaspool kirikuringkonda on avaldanud ise soovi olla osa meie usuprojektist. Ja kui vahel tahamegi eestlasliku skeptilisusega öelda, et „hea mees, kes lubabki”, siis mitmed annetajad on oma sõnad ka kohe teoks teinud.

Selleks et aidata inimestel ja ka ettevõtjatel raha andmist pikemalt planeerida, oleme vormistanud mõlemalt poolt allkirjastatud toetusotsuseid, kus on kirjas, mis ajal ja kui palju on nad valmis rahaliselt panustama. Toetuste kogumise periood on praegu 2016–2018. Kavatseme ka laenu võtta EKB Liidu ehitusfondist.

Jumal on meile eriti armuline olnud, nii et koos kokkulepitud laenuga on praegu juba üle poole eelarvest koos! Hea sõnum on, et veel saab uue kiriku ehituse toetajatega liituda :)

(Võidu)projekti põgus tutvustus – kolme bloki kirjeldus

Arhitektuurikonkursi lõppvooru jõudis kolm tööd, millest võitjaks tunnistati Eestis tuntud Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal (kirikuringkonna jaoks ehk tuntuim hoone on nende poolt vormitud Pirita kloostri uus osa).
Kuna linna ettekirjutus sätestab, et uus hoone peab sobituma praegusesse olustikku, oli võidutöö kontseptsioon, võrreldes teistega, kõige paremini lahendatud. Meie poolt soovitud aktiivne kasutuspind paigutati justkui kolme erinevasse mahtu, nii et ei tekkinud „suurt kuubikut”.

Võidutöö lõplik arhitektuurne kavand valmib mõne kuu jooksul. Kuna järgmiste sammude tegemiseks oli vaja detailplaneeringu kinnitust, ei tahtnud me lahendusega enne edasi liikuda, kui see etapp sai läbitud.

Millal nurgakivi? Kaua peate lehtmajades elama?

Meie jõupingutused on suunatud nii, et võiksime 2017. aasta lõpus või 2018. algul kuulutada välja ehitushanke ning astuda seejärel sobiva pakkumise tegijaga aktiivsesse ehitusprotsessi. Ehituse kestvuseks koos vana hoone lammutamisega oleme planeerinud perioodi aprill – november 2018, s.o umbes 8 kuud.

Ikka on küsitud, kus ja kuidas sel ajal kogudus toimib. Kuigi meil ei ole veel 100% teadmist, võime rõõmuga öelda, et mitmest kohast on „maad kuulatud” ja „avatud uksi” on hetkel piisavalt.

Kokkuvõtteks:

Täname kõiki, kes on südamega meie uutele väljakutsetele kaasa elamas nii eestpalves, toetavas sõnas kui ka rahaliselt panustades. Kutsume lisaks üles kandma Karmeli kogudust palvetes, et eelolevatel aegadel meie fookus vahenditele ei libiseks, vaid võiksime olla jätkuvalt tulised, Jumalat ja inimesi armastav Kristuse kogudus.

Rahaliselt saab panustada:

Rakvere Karmeli koguduse arveldusarvele SEB EE171010502001278002
või Sihtasutus Rakvere Karmeli Kirik arveldusarvele SEB EE851010220253468227.

Ehitusinfot näeb meie kodulehelt www.karmel.ee.