Jaanuar 2022

Balthasar Hübmaier
Kristuse õhtusöömaaja juhised, 1527
Väikeste kohandustega tõlkinud Toivo Pilli

Vennad ja õed, kui te tahate armastada Jumalat ennekõike, kõigis asjades ja üle kõige, tema püha ja elava Sõna väes, teenida ainult teda, austada ja kummardada teda ja nõnda pühitseda tema nime, ja allutada oma inimlik ja patuga rikutud tahe tema jumaliku tahte alla, millega tema teis toimib oma elava Sõna läbi, elus ja surmas – siis öelge üheskoos:
MA TAHAN!

Kui te tahate armastada oma ligimest ja teenida teda armastuse tegudega, kui te tahate vennalikult manitseda oma vendi ja õdesid, teha rahu ja luua üksmeelt nende seas, ja otsida lepitust kõigiga, kelle vastu olete eksinud, kui te tahate jätta kõik kadeduse, vihkamise ja kurjad kavatsused, teadlikult loobuda kõigist tegudest ja käitumisest, mis kahjustab või solvab ligimest, kui te tahate armastada ka oma vaenlasi ja teha neile head – siis öelge üheskoos:
MA TAHAN!

Kui te tahate avalikult koguduse ees kinnitada seda äsja tunnistatud armastuse tõotust Kristuse Lauast osa võttes, süües leiba ja juues veini, ja tunnistada end selle poolele Jeesuse Kristuse meie Issanda surma ja kannatuse elava mälestuse väes – siis öelge üheskoos:
MA TAHAN SEDA JUMALA VÄES!

Söögem siis ja joogem ühises osaduses Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Jumal ise andku meile väge ja jõudu, et me seda väärikalt teostaksime ja viiksime päästva täitumiseni tema jumaliku tahte kohaselt. Andku Jumal meile armu. Aamen.

Palve:
Me austame ja täname sind, Issand Jumal, maa ja taeva looja, sinu headuse eest meie vastu. Eriti täname sind, et sa nii ehtsalt oled meid armastanud, et sa andsid oma armsa Poja meie eest surma, nõnda et igaüks, kes usub temasse, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Olgu sinule au, kiitus ja võimus nüüd, alati, igavesti ja ajastute ajastuteni. Aamen.