5/2010 Karin Raja, Viimsi vabakogudus

Emadepäeva eelõhtul toimus Pärnu noortekeskuses IN Pere-elu konverents. Eesti EKB Koguduste Liidu naistöö juhatuse algatatud ühepäevase kokkusaamise idee oli tõsta avaliku tähelepanu keskmesse vastutustundlikud pereisad.

Koduselt soojade sõnadega tervitas osalejaid Pärnu abilinnapea Jane Mets ja rõhutas, et kui ei abielluta ja piirdutakse vaid kooseluga, ei ole võimalik ka kuldpulmi tähistada.

Konverentsi käigus tekitas vanalinnas elevust laupäeva keskpäevane rongkäik: "Isa lükkab käru". See kulmineerus Pärnu kristlikke isasid esindava Tarmo Usta sütitava lühikõnega Rüütli platsil. Ta julgustas mehi võtma vastutust, otsima Jumalat ja leidma lahendusi temalt, andma oma naise ja laste eest elu. Nii nagu Jeesus, kes meid on enne armastanud.

Osalejate muljeid kogus Karin Raja

Lea „Pere-elu konverents oli suurepärane võimalus koos abikaasaga aeg maha võtta, sõita ilusasse Eesti linna ning kuulda, õppida ja jagada. Meil kõigil on ühine soov ja usk paremasse, tugevamasse perekonda ning alati on midagi juurde õppida. Loenguid pidasid inimesed, kes väga siiralt ja ausalt rääkisid oma reaalsusest ning väljakutsetest. Eriti tooks välja Aili Roosimaa seminari „Kuidas naine mõjutab meest?" Tagasisõit Tallinna oli väga sisukas ning mõttevahetus nii tihe, et oli hea, et lapsed tagaistmel pärast pikka päeva magama jäid. Aitäh kõigile korraldajatele ja vaevanägijatele!"

Sirli „Minu mõtteisse jäi kõlama – olen Kuninga tütar ja vastavalt sellele pean oma lähisuhtes kuninglikult käituma. Ka vanemalt abielupaarilt oli õppida alandlikku teenimisvalmidust."

Arvo „Oli hea kuulda, et on abielusid, kus kõik toimib ja üksteisemõistmine on nii abikaasade omavahelises suhtluses kui ka laste kasvatamises suurepärane. See on kindlasti tulemus, milleni jõudmine on vajanud tööd. Jään huviga ootama uusi seminare!"

Anne „Kuigi olen juba üle kahekümne aasta abielus olnud, sain lisa teadmistele, kuidas teha kooselu mõlemale poolele enam nauditavamaks. Eriti puudutas mind teema, mida jagas Aili Roosimaa. Ta käsitles võimalusi, kuidas naine saab meest mõjutada. Meie käes on armastuse võtmed – kas ja kuidas me neid aga kasutame? Või jäämegi ootama, et ei – see on tema, kes peab muutuma.

Samuti oli huvitav armastuse keelte tutvustamine: kui ma ei tea, mis mu abikaasa tõeliselt õnnelikuks teeb ja millal ta tunneb ennast armastatuna, jooksevad püüdlused temaga armastust jagada luhta. Tunnistan, et sellisest vaatenurgast ei ole ma oma kooseluaastatele kunagi lähenenud. Mul on hea meel, et olen saanud justkui uue võimaluse õppida oma abikaasat veel paremini tundma. Sest nii, nagu laste käitumisprobleemid on armastuse vajakajäämise tagajärg, on ka abielusuhtega. Ja vaja on tunda "keelt", et abikaasat paremini mõista."

Tõnis „Rõõmustav oli kuulda ja kaasa elada nii headele praktikutele, keda oleks võinud kuulama tulla tegelikult veelgi rohkem inimesi. Konverentsil käsitleti minu jaoks olulisi ja konkreetseid teemasid. Lastekasvatuse koormate või õnnistuste vahekorrast rääkides rõhutas perekond Viinalass lapse ja tema vajaduste tundmaõppimise tähtsust ning pani rõhu oskusele leida lapse elus momente, kus neid kiita ja tunnustada."

Matt „Iga võimalus saada toetust abielule ja perekonna vaimulikule elule on minu jaoks alati teretulnud. See konverents oli eriti julgustav ja hästi läbi mõeldud, selles tasus kindlasti osaleda. Teemad puudutasid igapäevaseid reaalsusi. Esindajad olid tublid ja ausad pakkuma midagi oma elu kogemusest ja mõtetest. Mehe perspektiivist oli eriti julgustav seminar „Tõeline mehelikkus" ja see tunne, et kristlikud isad seisavad julgesti üksteise kõrval, oli küll vägev!"