11/2018 24 juhan ungru
Ragne Kivimets, ülistusmisjonär Eestis, Ülistus-Alfa peakorraldaja

Sel aastal on Juhan Ungru kirjutanud ja salvestanud uue ülistuslaulu „Usk/Lootus/Armastus“.

Laulu sisu räägib Jumala päästmistööst: Ta saatis oma ainusündind Poja maa peale, et saaksime osa tema vabadusest, tema väest, tema jõust. Meie usk ei ole mitte tühine, vaid seisab kindlal alusel ja tõotustel, mis „on Kristuses „jah““ (2Kr 1:20). Selles laulus ei laulda otse Jumalale – ehk „Jumal, Sa“ –, vaid pigem peegeldades tema tegusid kiituse toonil.
Laul „Usk/Lootus/Armastus“ sobib kindlasti repertuaari, kus on soov tutvustada või meelde tuletada Jeesuse olemust, tema ohvrimeelsust ning võitu, mis meil on vaid tema läbi.
Antud laulu lauldakse mõõdukas tempos, mis laseb süveneda laulu sõnadesse. Originaalesituses kuuleme, et pillidest juhib laulu klaver. Ometi – see laul on sobiv nii bändile kui ka üksikinstrumendil mängimiseks.
Juhan Ungru jagab laulu sünnilugu: „Oli lähenemas Suur Reede. Seesmiselt kogesin neil päevil Jumala pühadust ja seda, et kõik muu meie kristlikus elus ja arutlustes on küll vajalik, ent ometi vaid „lisakommentaarid“. Kogesin soovi tulla tagasi oma usu juurte ja tuuma juurde. Tahtsin kirjutada laulu Jeesuse verest, mille läbi me oleme päästetud, õigeks mõistetud ja mis on võimas päästma ning tervendama elusid tänapäeval samamoodi nagu 2000 aastat tagasi. Sellest puhtuse ja inspiratsiooni sünergiast saigi laul klaveri taga istudes oma tänase kuju.“

Laulusõnad:
Mu usk ei seisa mitte tühja sõna peal,
vaid armu kogemises.
Mu lootus – see ei seisa mitte tühja sõna peal,
vaid Jumala tõotustel.
Ja armastus, mis antud Jumala poolt,
seisab Jeesuse vere väes.

Jah, see on Jeesus, Jumala Poeg.
Tema veres on vägi, tema veres on jõud.
Jah, see on Jeesus, kuningate Kuningas.
Ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime.

Sest nõnda Jumal meid on armastand,
et ainusündind Poja andis ta.
Et ükski, kes temasse usub,
ei mitte hukku, vaid igavesti elab ta.

Seostuvad kirjakohad: Tt 2:11; 2Kr 1:20; Ef 4:7; Rm 3:24–25; Hb 9:14; Jh 3:16.
Läbivad teemad: usk, lootus, armastus, Jeesus, vabadus, ülestõusmine, usaldus, peegeldus.

Laulu esitus on leitav Youtube’ist „Juhan Ungru“ pealkirja järgi.
Laulu nooti saab väikese tasu eest osta endale sobivas helistikus veebilehelt www.noodipank.ee