08/2014 20 leo semlek portree
Helle Semlek, lesk

Käesoleva aasta augustikuu 19. päeval oleks muusikateadlasel, pedagoogil ja heliloojal, eelkõige aga tõeliselt pühendunud Jumala sulasel Leo Semlekil täitunud 80 eluaastat. Sündinud usklikus viielapselises perekonnas, kus vanemad, kuuludes Tallinna Allika baptistikogudusse ja lapsed sealse pühapäevakooli õpilaste ridadesse, sai väike Leo varakult tuttavaks nii piiblitõdedega kui ka Jeesuse elu ja tema ülestõusmise imeväega.

Erilist tähtsust omas Leo elus kauaaegne Oleviste koguduse pastor Osvald Tärk, kes jagas talle individuaalselt oma teoloogilisi teadmisi, ristis Anija jões, laulatas Tallinna Mustamäe kodus, õnnistas koguduse liikmeks ja õnnistas meie kolm last.

Oma pika pedagoogitöö vältel, õpetades muusikateoreetilisi aineid, on Leo üles kasvatanud mitu põlvkonda tänaseks tuntuks saanud muusikateadlasi, heliloojaid ja pedagooge. Ta on püüdnud täita oma missiooni: kuulutada Head Sõnumit ka nõukogude okupatsiooni tingimustes. Õpilased on talle olnud tänulikud ega ole teda reetnud. Pedagoogilise tööga paralleelselt ilmusid temalt kõikide muusikateoreetiliste ainete õpikud ning hulgaliselt klaveri- ja kandlepalu. Ta koostas käsikirjadest korrigeeritud uusväljaannetena 12 kogumikku vaimulikku vokaalmuusikat kõikidele kooriliikidele, alates lastelauludest ja lõpetades „Väikese Missaga".

Elu rasketel hetkedel kõnetas teda Jumal, pikendades tema elupäevi mitmel korral. Ise ta selgitas neid Issandaga kohtumise eriilmelisi hetki kui Jumala imelist armu. Oluliseks ülesandeks pidas Leo ka Jeesuse poolt jüngritele antud korraldust: „Teie peate olema minu tunnistajad!" Erilist tähtsust omas kirikute siseselt noorte kasvatamine Jumala sõna valgusel. Need olid sisuliselt tänapäeval toimuvad Alfa-kursused. Paljud neis gruppides osalenud on hiljem tunnistanud, et Leo oli esimene inimene, kes neile rääkis Jumalast.

Aastakümnete jooksul peetud piiblitundide materjalid Tallinna Kalju baptistikirikus ja mujal Eesti paikades ilmusid tolleaegse pastori Meego Remmeli palvel kirjapandult kolme väljaandena „Valik piiblimõisteid", samuti piiblialaste uuringute tulemusena ilmunud „Ilmutusraamatu sümboolika" ja „Muusika Piiblis".
Leo oli laia silmaringiga, huvitus kõigest ümbritsevast ja oli tänulik Jumalale, et talle anti aega elada 21. sajandi Eesti Vabariigis. Jumal on teda õnnistanud erinevate vaimuannetega, mida ta targalt ja arukalt kasutas.

Trotsides oma rasket haigust, hakkas Leo suurt tähtsust pöörama aja arukale kasutamisele inimese elus, rõhutades tõsiasja, et kaotatud aega ei saa kunagi tagasi. Haigustega kaasnevad imed kui vaieldamatud tõsiasjad andsid Leole tunnistamisvõimaluse, mida ta igal sobival hetkel kasutas erinevate inimeste juures: oma raviarstidest ja palatikaaslastest kuni juhuslike kaassõitjateni ühistranspordis. Oma imettegeva tahtejõu ja töövõimega inimesena armastas ta öelda, et kõik, mida omab, on antud Jumala armust.