11/2010 Toivo Pilli, Salemi koguduse pastor

Endine Euroopa Baptisti Föderatsiooni president (1979-1981) ja Briti Baptistiliidu peasekretär (1967-1982) dr David Russell lahkus igavikku 8. novembril 2010. Ta oli 93-aastane. Veel aastapäevad tagasi oli mul eesõigus eakat vaimulikku Bristolis kohata ja tervitada. David Russell andis suure panuse EBF-i töös, olles üheks esimeseks lääne baptistide juhiks, kes EBF-i ametliku esindajana tõstatas Ida-Euroopa riikide juhtidega kohtudes usuvabaduse küsimuse. Koos USA president Jimmy Carteriga aitas Russell kaasa Nõukogude Liidu põrandaaluse baptistiliikumise juhi Georgi Vinsi vanglast vabastamisele. Selles vastutusrikkas töös oli David Russellile abiks nii tema usuline tasakaalukus, usaldust loov suhtlemisstiil kui ka diplomaatilised oskused. Koos Alec Gilomore'iga algatas David Russell William Barclay Uue Testamendi kommentaaridesarja tõlkimise vene keelde. See oli paljudele endise Nõukogude Liidu vabakoguduste pastoritele aastate vältel oluliseks töövahendiks jutluste ettevalmistamisel. Mitmed Eesti pastoridki on seda oranžide kaantega sarja kasutanud ja kasutavad veel tänagi. Oleme tänulikud David Russellile tema ettevõtlikkuse eest selle olulise abivahendi avaldamisel, mis nõukogude aja lõpul mõjus nagu värskendav ja mõtteid ärgitav tuulepuhang pastori töökabinetis. Sealt jõudsid piibliteksti avavad mõtted jutlustesse ja koguduseliikmeteni. Jeesus ütles kord tähendamissõnas: „Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle!" (Mt 25:40)

.