01/2015 21 elmi meinhard-1

05.03.1927–17.12.2014

17. detsembril 2014 lahkus igavikku armas vend ja kogudusevanem Meinhard Elmi. Ta sündis Kassaris paljulapselise pere 5-nda lapsena. Noorena sai tunda armastava uskliku vanaema hellust ja hoolt, sealt sai hinge külvatud esimene ususeeme. Meinhard kasvas mere ja kalamehetöö keskel. Hariduse omandas ta Kassari koolis.

Meinhard tuli usule Teise maailmasõja ajal 1942. aastal. 15aastasena koges ta Kassaris uussündi ja Vaimu ristimist. Temast kujunes Jumala armus tunnustatud jutlustaja ja evangelist. Ta oli alati oodatud kõneleja äratuskoosolekutel, ja mitte ainult Hiiumaal, vaid ka Saaremaal, Tallinnas, Tartus ja paljudes maakogudustes.

Vend Meinhardit kujundas aeg, milles ta tuli usule, kasvas ja arenes vaimulikult. 22aastase noore mehena sai ta Issandalt kutse minna tööle Ühtri kogudusse. See oli küllaltki raske aeg, puudus ühistransport ja Meinhard liikus nii suvel kui talvel ringi oma väikese mootorrattaga.

Kui Jumal kinkis aastail 1954–1958 Lugusel ja Jausas koolinoorte ärkamise, siis sai Meinhardist noortejuht. Minu isakodus on lugematuid kordi peetud noortekoosolekuid, tavaliselt laupäeviti. Alati oli kohal ka vend Meinhard, ehkki ta oli siis juba abielus ja nende kodus oli kolm väikest last.

Meenub eriti üks koosolek venna kodus, kui Jumala Vaim äratas ja päästis ühel õhtul 10 noort inimest! Jumala kallis Vaim liikus südametes ja päästekindlus koos rõõmu ja rahuga tuli imelise selgusega! Tolleaegsed pöördumised olid tõsised ja vaimulikult sügavad. Need noored on veel täna usus ja tublid Issanda viinamäel!

Meinhardi järgmiseks vaimuliku töö paigaks oli Luguse kogudus. Sealt läks ta edasi Käinasse, kus ta 22. septembril 1963 ordineeriti pastoriks. Ligi 65 aastat oli Meinhard koguduse vanem ja alles viimasel aastal loobus ta aktiivsest kaastööst, aga palvetas ustavalt edasi meie kõikide eest.

Olen venna Meinhardi kõrval saanud olla kui kaastööline ja aastast 1974 ka Hilleste koguduse karjane. Meinhardi Kassari kodus, kus ta oma armsa abikaasa Magdaga elas, on väga paljud inimesed kogenud Issanda armu, palveabi ja osadust. Suurt tähelepanu osutati neile, kes olid usus veel noored. Vaimulikult kasvasime koos Meinhardi ja Magda armsate laste Lea, Taavi ja Ruthiga. 1970. aasta suvi oli selles mõttes eriline, et me pea igal õhtul koos Meinhardi perega võisime otsida Issanda lähedust ja kasvada Jumala armus ja pühitsuses.

Kõik ei olnud lihtne. Tolleaegsed võimukandjad koos KGB-ga tegid kõik neist oleneva, et takistada koguduste tööd. Eriliselt raskeks kujunesid aastad 1959–1964. Siis võeti Hiiumaal ära mitme koguduse palvelad. Suleti ka Ühtri kogudus, kus 1961. aastal oli 49 liiget, palvela võeti ära ning sellest tehti kino- ja tantsusaal.

Venna Meinhardi lugu läheb edasi ka peale tema lahkumist. See elab edasi tema kolmes lapses, üheksas lapselapses ja üheksas lapselapselapses. Meinhardit jäävad leinama ka vanema õe lapsed Linda ja Kalev peredega, noorem vend Alfred perega, vendade Kusti ja Johannese perekonnad.
Eriline tänu meie Issandale Jeesusele nende eest, kes täna on juba ise Issanda viinamäel. Lea tütar Jael Puusaag töötab misjonärina Bosnia-Hertsegoviinas, venna Johannese lapselaps Helle Aan Raadio 7-s.

Meinhardi soov oleks see, et sina, kes täna loed neid ridu, annaksid ise ennast jäägitult Issanda käsutusse – kogu oma elu, mille sulle on kinkinud elav Jumal! Mõtle sellele, see on täna Issanda kutse sinule: „Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!" (Jos 24:15).

Enno Tuulik, kõigi Hiiumaa pastorite nimel