Juuni 2021 24 tah s6nad

Tähendamissõnad on lihtsad lood, mida kasutatakse vaimuliku tõe või põhimõtete selgitamiseks ja õpetamiseks. Selline pildirikas kõnetusvorm oli levinud juba antiikajal ja need on ka Jeesuse kuulutuse iseloomulik osa.
Jeesuse tähendamissõnades rullub meie ees lahti terve tolleaegne elu. Taevalike tõdede õpetamiseks kasutas Jeesus maiseid lugusid. Kuid ainult tõeotsijad suutsid neid mõista. Teistele jäi mõte kaetuks. Kuigi mõistulood sisaldavad ka väga raskeid teemasid, ei ole need mõnitavad ega halvustavad, vaid meeleparandusele kutsuvad ja abile suunavad. Need avavad taevariigi seaduspärasusi ja julgustavad Jumalat usaldama.
Tähendamissõnades tuleb esile Jumala ja tema Poja inimesearmastus, aga ka inimeste vastutus.
Uue Testamendi teoloogi Peeter Roosimaa raamat „Jeesuse tähendamissõnad“ (Kirjastus MTÜ Allika, 2021, 174 lehekülge).