02/2013

Igal aastal surevad tuhanded sündimata lapsed Eesti riigi (maksumaksjate) rahast toetatud abortides. Samal ajal väheneb järjepidevalt meie rahvaarv. Surma on rohkem kui sündimist. Ehkki põhiseadus ütleb, et Eesti riik "peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade", aitab raseduse katkestamise avalik rahastus kaasa pigem mõlema väljasuremisele. Probleemile on tähelepanu juhitud teisteski Euroopa Liidu riikides. Nüüd on tekkinud üle-euroopaline kodanikualgatus ÜKS MEIE SEAST. Kui Eesti inimesed annavad aprilli lõpuni kokku 4500 isikustatud allkirja (paberkandjal või internetis) ja need liidetakse teistes riikides vastavalt rahvaarvule piisavalt kogutavatele allkirjadele, tuleb Euroopa Komisjonil algatada seadusandlik muudatusettepanek abortide riikliku rahastamise lõpetamiseks. Lõpptulemus sõltub veel paljudest teguritest, millest üks võimsamaid on Jumala rahva palve. Teekäija kutsub oma lugejaid väljendama kodanikujulgust, andes allkirja kahele petitsioonile – Euroopa Komisjonile ja Eesti Vabariigi Valitsusele. Jumala riigi kodanikkonnana pöördugem aga ühise palvega Kuninga poole, kes ei taha, „et ükski neist pisikestest hukkuks" (Mt 18:14).
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks – www.saptk.ee