07-08/2015

Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Seoses pagulaste küsimusega toimus 9. juulil Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni sotsiaalküsimuste alakomisjoni koosolek, kus Eesti Kirikute Nõukogu esindas Ruudi Leinus. Arutelu toimus seoses 3. juulil EELK piiskopliku nõukogu poolt väljendatud valmisolekuga olla riigile partneriks pagulastele abiandmisel.
Ühiskomisjoni koosolekul otsustati kaasata lisaks EELKle kõik Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud antud küsimusele lahenduste otsimisse. Koosolijad tõdesid, et „iga inimene on ligimene, kes väärib hoolt ja abi, aga abi osutajatena on kristlikel kogudustel parimad eeldused ja võimekus sarnase kultuuritausta ja tõekspidamistega inimeste aitamiseks. Sotsiaalministeerium on koostamas ülevaadet riigipoolsetest võimalustest pagulaste aitamiseks ja oma ootustest kirikutele. Samuti tegi komisjon ettepaneku teema käsitlemisse kaasata moslemite kogukond Eestis.

Juulikuu lõpuks paluti EKNi liikmeskirikutel anda teada oma koguduste valmisolekust majutus-, nõustamis- ja tugivõimaluste pakkumisel. EKN esitas Sotsiaalministeeriumile 3. augustiks koguduste liitude ja kirikute vastused. EKNi teatel olid EELK, Eesti Metodisti Kirik ja EEKB Koguduste Liidu kuus kogudust valmis pakkuma nii majutust kui muid erinevaid teenuseid.