11/2015

Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivas kohtus 2. novembril Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse liikmete EELK peapiiskop emeeritus Andres Põderi, EEKBKL president pastor Meego Remmeli ja täitevsekretär pastor Ruudi Leinusega.

Vaadati tagasi koos erinevate konfessioonide ja riigiasutuste ning erinevate organisatsioonidega läbi viidud 2015. teema-aastale „Kaheksa sajandit Maarjamaad“. Tõsteti esile vaimulikku laulupidu „Maarjamaa – Isa maa”, Margo Kõlari „Maarjamaa vesper“ ettekannet jt. Üritused lõpetab teaduskonverents „Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse“ Tartu Ülikoolis 17.–18. novembril.


Välja on töötatud hingehoidja ja kaplani kutsestandardid. Esimesed spetsialistid on vastava eksami sooritanud – see loob eeldused hingehoiualase teenuse pakkumiseks sotsiaalasutustes. Inimeste terviklikule ravile aitaks kaasa, kui see teenus lülitada Haigekassa nimekirja.

Muuga Sadama Meremeeste Kodu saab järgmisel aastal 20. See ehitati välispartnerite abil ja nemad koolitasid ka töötajaid. Selleks, et Eesti Meremeeste Misjon suudaks pakkuda sellist kohtlemist, nagu saavad eesti meremehed teistes maailma sadamates, võiks toetajate hulka tulla ka Sotsiaalministeerium.

EKN peab väga oluliseks kultuuri- ja kunstiajaloolise pärandi väärikat säilitamist ja palub valitsusel toetada programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ jätkamist võimaluste piires senisest suuremas mahus.

2039. aastal möödub 300 aastat esimese eestikeelse piiblitõlke ilmumisest. Eesti Piibliselts ja EKN valmistavad ette piiblitõlke projekti (8–10 aastat). Kas ja kuivõrd võiks riik selles osaleda? Inimeste, institutsioonide, rahaga? Kaasatud võiksid olla Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium.
Räägiti riigi ja EKNi liikmeskirikute koostööst sõjapõgenike vastuvõtmisel.

EKN teeb koostööd EV100 korraldustoimkonnaga ja on kutsunud kogudusi kohtadel tegema kingitusi Eesti Vabariigile kas üheskoos või üksikult või koostöös omavalitsustega. EKN on valmis osalema organisatsioonina juubeliürituste ettevalmistamises ja läbiviimises. Koostöös Piibliseltsiga kavandatakse teemapargi „Piiblimaa“ rajamist.
Seoses Erakooliseaduse muutmise eelnõuga kõneldi usuliste ja filosoofiliste veendumustega kooskõlas oleva hariduse andmise probleemidest.