Juuni 2021 25 klimovtapa

EKB Liidu Tapa venekeelse koguduse 19. aastapäeval ordineeriti Artur Klimov (32). Ta võttis üle teenimistöö koguduse asutajalt Neeme Tingaselt.
Arturi noorpõlv ja koolitee möödusid Kohtla-Järvel. Ta on lõpetanud Minski ja õppinud Moskva Usuteaduslikus Seminaris. Artur on abielus Hannaga, peres kasvavad Martin ja Filipp. Tapal hakkas Artur käima Tallinna noortega, kes olid abiks koguduse teenimisel. Viimastel aastatel täitis ta juba pastori kohuseid.