10/2013
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Ülevaade Maailma Baptistiliidu (BWA) peasekretär Neville Callam'i kohtumistest Eesti Vabariigis viibimise ajal, 11.-13. oktoober.

 27 peapiiskopi juures

27 regionaalministri juures

27 pastoritega koos27 riigikogu aseesimehe juures