08/2014
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Riigikogu õiguskomisjon korraldas 27. augustil arvamusseminari Koosealuseaduse üle. Osalesid inimesed, kes esindasid huvigruppe, kirikuid ja riigikogu.
Kuuetunniseks kujunenud päevakorra alguses küsis Notarite Koja esimees, Anne Saaber, kas Kooseluseaduse eelnõu on täitmas püstitatud eesmärke? Seaduse esimese eesmärgi kohta, ehk heteroseksuaalsete paaridele antava lisavõimaluse osas reguleerida oma suhted seaduslikult, oli ta skepitiline, kuna uued võimalused ei erine palju senisest abielu sõlmimisest. Seega jääb vaid teine eesmärk ehk samasooliste kooselu registreerimisvõimaluse loomine.

Mitmed esinejad ei varjanud oma seksuaalset orientatsiooni ja hoiakuid samasooliste kooselu riiklikuks registreerimiseks. Kummastav oli ka asjaolu, et esialgu oli kirikute seisukohti esindama kutsutud vaid samasooliste registreerimist toetav lektor. Hilisema Eesti Kirikute Nõukogu presidendi pöördumise peale paluti EKN-i esindama Peeter Roosimaa, kes käsitles homoseksuaalseid suhteid Piibli ja Kirikute Nõukogu tauniva seisukoha valgel.

Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar pani seaduseloojatele südamele, et enne seaduse vastuvõtmist väga tõsiselt mõeldaks laste vajadustele, sest see valdkond on seaduses praktiliselt käsitlemata.
Kohalviibinud said iga ettekande järel esitada küsimusi ja esineda seisukohavõttudega – seda võimalust aktiivselt ka kasutati.

Kooseluseaduse edasine menetlemine riigikogus jätkub 11. septembril, kui toimub õiguskomisjoni avalik istung, millele on kutsutud ka Eesti Kirikute Nõukogu esindaja.