09/2014
Pöördumise põhjal Erki Tamm

Riigikogu õiguskomisjoni 11. septembri koosolekule olid kutsutud EKN liikmeskirikute esindajad. Sellest võttis osa ka EKB Liidu president Meego Remmel.
EKN on korduvalt väljendanud oma eitavat seisukohta menetluses oleva kooseluseaduse eelnõu kohta. Kirjas õiguskomisjonile öeldakse: „Oleme leidnud ja kinnitanud, et perekonna ja abielu kaitsmine on igal juhul nii loomupärane kui ka põhiseaduslik ülesanne, mida Riigikogu on kutsutud täitma. Kooseluseadus ei aita esitatud kujul kaasa perekonna ja abielu väärtustamisele, veel vähem saab seda teha abielu ja perekonna mõiste segistamine või ümberdefineerimine registreeritud kooselu kaudu."


Samuti leiab EKN, et „kooseluseaduse läbisurumisega eiratakse demokraatia põhimõtteid ja riigi kõrgeima võimukandja – rahva – enamuse vaba otsustusõigust." Lisaks sellele toodi välja siseriiklikku julgeolekuriski „venekeelse elanikkonna meelsust ja veendumusi arvesse võttes."

Pöördumine esitas õiguskomisjonile terve hulga küsimusi, millele tuleks leida „tõenduspõhised vastused", enne kui kavatsetakse kooseluseaduse menetlemisega edasi minna. Küsimused puudutasid kooseluseaduse tagajärgi lastele ja abielu käsitusele ning ohtu „mõtte-, sõna-, usu- ning veendumuste omamise ja levitamise vabadusele."