04/2011

Keila Baptistikogudus teatab, et sõlmitud on kokkulepe MTÜ Lootuse Küla teise faasi rajamiseks Keila linna. Koguduse kõrvalhoone lõunatiib saab kuni üheks aastaks ühiskoduks Laitses esmase rehabilitatsiooniprogrammi edukalt lõpetanud meestele. Koguduse rolliks saab pakkuda tööd otsivatele ja ellu naasvatele meestele piibliõpet, mentorlust ja teenimisvõimalusi.

Kutsun teid palvetama Märt Vähi ja Lootuse Küla meeskonna pärast, kes valmistuvad ehituseks ja koguvad annetusi.

Põnevusega,

Gunnar Mägi

.