10/2012
TK

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning Eesti haridustöötajate liidu juhatuse esimees Sven Rondik tunnustasid 6. oktoobril Tartu ülikooli ajaloo muuseumis aasta õpetajaid 2012.

Aasta õpetajate valimise eesmärk on tunnustada ja tutvustada õpetajaid, haridusasutuste juhte ja teisi haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna ja Eesti elu. Vastuvõtule kutsutud 31 pedagoogi hulgas oli ka Kärdla Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja Timo Lige. Ajakiri Teekäija ühineb õnnitlejatega.

.