ESIK – Kas julgeme kutsuda sisse?

2/2010

Jonatan Lige, Oleviste kogudus

Kohas, kus puudus noortetöö, alustasid keskkooli-ealised kirikunoored noorteõhtutega. Eesmärgiks oli tuua kristlusest mitte midagi teadev noor Jumalale sammu võrra lähemale. Tänaseks on käima lükatud juba 3 erinevat paralleelüritust.

Tallinna kesklinnast 18 km kaugusel asub Saku alev, kus elab veidi alla 5000 inimese. See väike koht on tuntud eelkõige oma tehase poolest, mille bränd hoiab Eesti joogiturul liidripositsiooni. Sakku ja selle lähiümbrusesse on viimastel aastatel ehitatud mitmeid elamurajoone, kus elavad sajad pered. Enamik sealsetest noortest õpivad Saku Gümnaasiumis, kus õpilasi veidi üle 800.

.

Küllaltki suure asula peale on aga ainult kaks väikest kogudust – EELK Hageri Lambertuse Koguduse Saku abikirik ja EKNK Saku Kogudus.

Mõned aastad tagasi alustas väike grupp Hageri koguduse noori Saku abikiriku väikeses palvemajas noorteõhtutega. Saku peale pandi isegi reklaamid üles, aga kohale ei tulnud kedagi. Aegamisi tõdeti, et peaks hakkama suuremaid „tule ja vaata" üritusi korraldama. Just Saku noorele, kes ei tea Jumalast ega kristlusest mitte midagi.

Esindatud on mitu konfessiooni ja kogudust üle Eesti ning üheskoos täidetakse Kristuse käsku – kuulutatakse evangeeliumi.

Veel pidi mõnda aega ootama, et grupist vanimad täisealiseks saaksid ning seejärel vormistati ametlikult MTÜ Noorteklubi Esik, mis teeb koostööd EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendusega. Otsiti sponsoreid, et rentida ruume ja helitehnikat. Kogu meeskonna peale jaotati ka ülesanded laiali. Kes hakkas esimest korda videoid filmima ja monteerima, kes sketše (lühinäidendeid) tegema, kes plakateid kujundama jne. Selliselt said kõik meeskonnaliikmed endale ülesande. Programmile Euroopa Noored kirjutasime ka projekti, millest oleme viimase aasta kulud katnud.

Tänaseks on MTÜ liikmete arv kasvanud 17 inimeseni, kes on kõik omavahel ka väga head sõbrad. Kui alguses kuulusid organisatsiooni peamiselt Hageri koguduse noored, siis praegu on seal noori ka teistest Eestimaa kogudustest. Huvitav on see, et esindatud on mitu erinevat konfessiooni ja kogudust üle Eesti ning üheskoos täidetakse Kristuse käsku – kuulutatakse evangeeliumi (Evangeelne Luterlik Kirik, EKB Koguduste Liit, Metodisti Kirik).

Jumal on meie tööd väga õnnistanud ja kõik, mis me oleme tulevikuplaanidesse võtnud, on reeglina palju varem realiseerunud. Hetkel toimuvad Esiku üritused regulaarselt septembrist maini, kus iga kuu kolmandal pühapäeval kogunevad ligi sada noort Saku Huvikeskuse suurde saali. Igal üritusel on oma teema ning kohal on alati külaliskõneleja ja bänd, ürituselt ei puudu ka sketš, snack'i laud ning mängude osa.

Selle aasta alguses tähistasime ka oma kolmandat sünnipäeva. Käesoleval hooajal oleme teemadevalikusse võtnud tähendamissõnad. Viimastel kordadel on külas käinud Meego Remmel (Tartu Salemi Baptistikogudus), Viljar Liht (Kohila Baptistikogudus), Allan Kroll, Mihkel Madalvee (EKNK Tallinna Kogudus) ja Kuldar Kaljuste (Noorteühendus Koma). Muusikat on viimastel üritusel teinud The Charis ja Risttee bändid Tartust, Crux ja Trepikoda.

Lisaks Esikule on kord kuus Saku Noortekeskuse ruumides meie põhiüritusest veidi intiimsema õhkkonnaga noorteõhtu Soffa, mis on samm sügavamale. Seal räägitakse samal teemal, mis põhiürituselgi, aga juba rohkem süvitsi.

Samuti algas selle hooaja sügisel Alfa kursus koostöös EELK Saku abikirikuga. Iganädalaselt kogunevad ristiusu põhitõdesid tutvustavale kursusele ligi 25 inimest, kellest suurema osa moodustavad noored.

Oleme noori kutsunud ka Tallinnas toimuvatele kontsertidele ja korraldanud jõulujumalateenistuse, jaanipäeva ja ka teisigi üritusi. Ühes vestluses huvikeskuse töötajaga märkis proua, kuidas noored on muutunud viimaste aastate jooksul rahulikumaks ja viisakamaks. Võetakse rohkem vastutust ning ollakse üksteisele toeks. Kohalikega on tekkinud hea side ning igakuistel üritustel käivad lisaks Saku, Kohila ja naaberkülade inimestele ka noored mujalt Eestist.