Oktoober 2021

RÕÕMUSTAME, et Jumala au ja armastus on ilmutatud ja nähtav läbi tema loomingu, mis on väga hea: Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad (Ps 24:1).

USUME, et Jumala näo järgi loodud majapidajatena on meile usaldatud eesõigus ja kohustus tema loodu eest hoolitseda ning meid on kutsutud elama viisil, milles peegeldub Jumala loomus.

KINNITAME taas aastakoosolekute 2019. ja 2018. aasta kliimamuutust ja loodushoidu puudutavaid otsuseid.

TÄNAME nende eest, kes kasutavad oma loovust selleks, et arendada ideid ja tehnoloogiaid, mis aitavad vähendada kliimamuutust, leevendada selle mõjusid ja kaitsta seeläbi nii inimesi kui loodut.

Oleme TUNNISTAJAKS mitmetele äärmuslikele ilmastikunähtustele, mis on mõjutanud maid, kus meie koguduste liidud tegutsevad, ning palvetame rahvuslike ja kohalike juhtide ning valitsuste eest, kes valmistuvad veelgi ekstreemsemate olude vastu.

PÜHENDUME palvele ohustatud elupaikade kaitse ja taastamise eest, jätkusuutliku põllumajanduse eest kogu maailmas.

JULGUSTAME meie liikmeid ja partnereid rõhutama kristliku kogukonna tähtsust Jumala loodu eest hoolitsemisel, mis on osa Jeesuse käsust armastada oma ligimest.

KUTSUME oma liikmeid ja partnereid toetama kohalikke kogudusi, investeerimaks jätkusuutlikesse lahendustesse nende hoonetes ja maadel, ning jagama ühiselt parimaid praktikaid.

SOOVITAME oma liikmetel ja partneritel tähistada koos teiste Euroopa kristlastega 1. septembrist kuni 4. oktoobrini looduhoiukuud.

KUTSUME ÜLES võtma sõna kliimamuutusest põhjustatud ebaõigluse vastu, mis tabab suuremal määral vaesemaid rahvaid, ja kutsume üles rikkamaid rahvaid toetama rahaliselt roheliste lahenduste rakendamist kogu maailmas.

KUTSUME oma liikmeid ja partnereid üles palvetama COP26le kogunevate riigijuhtide eest, et nad kinnitaksid kohased eesmärgid ja tegevused kliimamuutuste leevendamiseks, looduslike elupaikade säilitamiseks ja reostuse vähendamiseks.