Kuula Vaimu häält

7-8/2010 Helle Liht, Kohila baptistikogudus

28. juulist kuni 1. augustini toimus Hawaii saarestikus Honolulus Baptisti Maailmaliidu 20. kongress. Sellesse eksootilisse Vaikse ookeani kaugustes kümblevasse linnakesse oli kokku tulnud pea nelituhat baptisti. Kuigi kokkutulnute hulk oli oodatust tunduvalt väiksem, oli esindatud kultuurikirevus siiski väga rikkalik – 105lt maalt kokkutulnute nahavärv, riietus, jutlustamis- ja laulustiil andsid toreda ülevaate baptistikoguduste rikkusest üle maailma. Iga viie aasta tagant korraldatav kongress on erinevuste kohtumispaik, mis innustab keskenduma ühisele ning jätkama teekonda Jumala rahvana.

Iga viie aasta tagant korraldatav kongress on erinevuste kohtumispaik, mis innustab keskenduma ühisele ning jätkama teekonda Jumala rahvana.

Kongressi teemat 'Kuula Vaimu häält' (ingl. 'Hear the Spirit') kajastasid peateenistused, seminarid, piiblitunnid ja praktiline misjoniprojekt abivajajatele. Sessioonide sisust koorus kongressi lõpuks sõnum, mis rõhutab tervikliku misjonitöö tähtsust, haarates lisaks sõnalisele kuulutustööle erinevad sotsiaalsed dimensioonid, sh vaeste ja rõhutute abistamine, inimõiguste ja usuvabaduse eest seismine, hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning säästlik keskkonnakasutus. Hoolides kaasinimestest ja loodusest meie ümber anname tunnistust Kristuse vabastavast ja lunastavast väest. Kongressi peakõnelejad toonitasid, et koguduse ülesanne maailmas on Püha Vaimu väes esile kutsuda muutusi. Kuulajaid innustati 'käised üles käärima' ja tegema armastuse ja halastuse tegusid, mis toovad leevendust ja tervenemist kannatavatele inimestele ja kurnatud loodusele. Ilma nende tegudeta ei saa maailm teada, et kogudus on kuulnud Püha Vaimu häält.

Kongressile kokkutulnute palvetega õnnistati järgmiseks viieks aastaks ametisse Baptisti Maailmaliidu uus president John Upton (Virginia, USA). Senine president David Coffey (Inglismaa) lahkus ametist tänusõnade saatel. Tema teenimisaega jäävad tähistama rajatud noorte juhtide võrgustik, reformid Baptisti Maailmaliidu struktuurides ning mitmed läbirääkimised erinevate riikide juhtidega inimõiguste ja usuvabaduse küsimustes, sh Vietnamis, Hiinas ja Jordaanias.

Kongressil anti Inimõiguste Autasu (Human Rights Award) Baptisti Maailmaliidu endisele peasekretärile Denton Lotzile. Autasu antakse iga viie aasta tagant Baptisti Maailmaliidu kongressil. Lotz töötas Baptisti Maailmaliidus 27 aastat, sellest viimased 19 aastat peasekretärina. Teda kirjeldati kui järjekindlat inimõiguste ja usuvabaduse eest seisjat, kes oma tööperioodi jooksul kohtus mitmete maailma liidritega, mõjutades neid astuma samme usulise diskrimineerimise vastu erinevates maades.

Kongressile eelnenud Baptisti Maailmaliidu aastakoosolekul võeti vastu 3 uut liiget: Zambia Baptistiliit 1500 kogudusega, Vietnami Baptistikoguduste Liit 509 kogudusega ja USA Columbia Piirkonna Baptistiliit. Koos uute liitudega on Baptisti Maailmaliidul 219 liiget.

Kongressil toimusid ka regionaalsed koosolekud. Euroopa Baptisti Föderatsiooni (EBF) koosoleku viisid läbi Tony Peck ja Helle Liht. Koosolekul laulis Siljani Baptistikoguduse gospelkoor, uudislugusid jagasid mitmed EBFi liikmesliitude juhid Rootsist, Norrast, Liibanonist ja Bulgaariast.

Eestlasi oli kongressil kaks: Rein Pääsuke Kanadast ja Helle Liht Eestist. Viimane osales ka keskkonnateemalisel seminaril ettekandega, analüüsides säästliku looduskasutuse tähtsust Kristuse jüngriks olemisel.

Baptisti Maailmaliidu 21. kongress toimub viie aasta pärast 2015. juulis Durbanis Lõuna-Aafrikas.

 

25_koor: Kongressi osalejatest moodustatud koor itaallasest Emanuele Aprile juhtimisel. Foto: BWA

25_uus president: Baptisti Maailmaliidu uus president John Upton. Foto: BWA