Baptistid kohtusid värviküllases Tšiilis

07-08/2012

Tekst ja fotod: Helle Liht

Baptisti Maailmaliidu (Baptist World Alliance, BWA) aastakoosolek toimus 1.-8. juulini Tšiili Vabariigi pealinnas Santiagos. Selles Andide riigis on kaks baptistiliitu 570 koguduse ja 32 500 liikmega. Avateenistusel osales ka suur hulk kohalike koguduste liikmeid, kes tervitasid kokkutulnuid hoogsa muusikaga folgi-, džässi- ja svingirütmis, rahvuslike tantsude ning lehvivate lippudega. Juulikuiselt jahedas Tšiili talves soojendas selline värvikas vastuvõtt nii hinge kui ihu.

Lisaks tšiillaste loomuomasele sõbralikkusele ja külalislahkusele lummas mind kui põhjamaalast ka nende elukeskkonna värvirohkus. Eriti hakkas see silma Vaikse ookeni sadamalinnas Valparaisos, kus paatide, majade ja treppide värvimiseks kasutasid kohalikud elanikud traditsiooniliselt laevade remontimisest ülejäänud värvivarusid. Kuna igal laeval olid oma värvieelistused, said linnakese majadki mitmevärvilised kuued vastavalt sellele, kui palju värvi oli ühe või teise poti põhja alles jäänud. Vaestest oludest tingitud kokkuhoid ja praktilisus ei ole pärssinud tšiillaste loomingulisust ega varjutanud nende rõõmsameelsust. Tänaseks tunduvalt paranenud majanduslikes oludes on need väärtused endiselt säilinud.23 edgar palacious

Kirev oli ka BWA aastakoosolek, mille seminarid ja töörühmad hõlmasid teemasid koguduste misjonitööst, baptistlikust ajaloost ja identiteedist, inimõigustest ja usuvabadusest, teoloogilisest haridusest, sotsiaal- ja keskkonnaeetikast. Aastakoosoleku poolt vastu võetud resolutsioonid annavad ülevaate põhilistest aruteludest:

• Resolutsioon usuvabadusest tuletab meelde baptistiliikumise rajaja Thomas Helwysi 1612. aastal väljaantud raamatu "Mystery of Iniquity" ("Ülekohtu saladus") põhisõnumit, tagada usuvabadus kõigile inimestele sõltumata nende rassist ja religioossest kuuluvusest, ning kutsub baptistikogudusi tänagi selle põhimõtte eest seisma ja seda levitama.

• Resolutsioon misjonist tähistab Adoniram ja Ann Hasseltine Judsoni ning Luther Rice'i pühendumist misjonitööle 1812. aastal, meenutab paljude baptisti misjonäride ennastsalgavat teenimist ja kutsub üles annetama misjonitöö heaks ning palvetama koguduste misjonitöö ja misjonäride eest.

• Resolutsioon kristlikust tunnistusest multireligioosses maailmas kahetseb religioonidevaheliste, poliitiliste ja majanduslike pingete tõusu maailmas ning kutsub baptiste ja kõiki kristlasi, teiste religioonide liikmeid ning neid, kes ei tunnista ühtegi religiooni, rahumeelselt koos elama ning parandama omavahelisi suhteid vastastikuse austuse edendamiseks.

• Resolutsioon kliimamuutusest väljendab muret keskkonnaseisundi pideva halvenemise pärast ja toonitab kristlaste vastutust suhtumise muutmisel loodusesse kui Jumala loomingusse. Resolutsioon kutsub baptistikogudusi üles tunnistama tehtud vigu, parandama meelt ning astuma praktilisi samme lihtsa elustiili ja säästliku arengu toetamiseks oma kogukondades.

BWA aastakoosolekust Santiagos võttis osa umbes 300 eri baptistiliitude esindajat üle maailma.

.