02/2016

Kerli Indermitte

Tõstan silmad
Su üle
mu maa
Oma haavu Sa
peita ei saa


Su valu on terav
Su häbi on suur
Su südames alles
on kurjuse juur
Su lapsed on
hirmus
ja patus
ja vaevas
ja ainuke
vastus
neile
on
taevas
Tõstan silmad
Su üle
mu maa
Ainult Üht tean
kes päästa
Sind saab.