03/2016
Maimo Valgus, Kuressaare Siion 2013

Päev jälle helgena koitis,
Öö sünge lõppenud seal.
Valude mees hinge heitnud,
Ristipuul, Kolgata mäel.
Kõik maailma patud
Enese kanda Ta sai,
Pilkeid ja alandust tundes
Isale ustavaks jäi.

Pisarad ja verehigi
Kroon kibuvitstest Su peas,
Ristiga Kolgata mägi,
Pilkajad risti all reas.
Su armastus siiski
Võitis kõik vaenlase väed,
Isegi röövlile hüüdsid –
Täna mu kotta sa jääd.

Enam ei suutnud Sind hoida
Surm ega kurjuse jõud.
Keegi ei osanud mõista,
Kuidas jäi tühjaks Su haud.
Oh kuule meid Jeesus,
Kes Sa nüüd valitsed väes,
Läkita meile veel Vaimu
Aulises lunastustöös.

Õnnistusvihmad veel saada
Kinnita sõnas ja väes,
Meid oma sarnaseks muuda,
Juhata elus ja töös.
Nüüd kuulugu Sulle
Igavest austus ja au.
Jeesus, sind Jumala Talle
Tänab me südame laul.