04/2017

Liiga palju naeru ei ole siiski hea,
liiga palju tõsidust on lausa talumatu.
Liiga palju üksildust on liiga üksildane,
liiga palju seltsi ka rõõmsaks mind ei tee.

Ära heida meelt, kui sul on miskit liiga palju,
ära heida meelt, kui sind vaid tühjus ümbritseb.
Ära heida meelt, kui muremõtteid peas nii palju,
ära heida meelt, kui tarkust puudu tuleb sul.

Tea, et meil on kalju, millel toetuda me võime,
hüüa appi Jeesust, sindki aidata Ta saab.
Tema teel ei ole miskit liiga-liiga palju,
meeleheitegi su juurest pühib minema.

Laura Jõgar, Tartu Salemi kogudus