Märts 2021
Monika Lige, Toronto baptistikogudus

Oleme lülid
ühenduslülid
ja keed
ja sillad oleme
üle aegade vee
ja sambad oleme
sadamakaid oleme ka
ja kodusadama tuled
mu isa- ning emamaa
sind ma tunnen


sinu lõhna ja karedust
sinu ilu ja inetust tean
sinu vaeva
valu ja rõõme
kahtlemisigi tean
tean loobumisi ja võite
tunnen kaugelt ära su rüü
minu Maa
sinu hallakirmetand põlde
sinu juunikuist heinamaad
heidan silmili
näoli su rüppe
emban saari ja mandrimaad
pihkudesse seon järved ja rabad
sood ja laukad
mu Maarjamaa
Oleme ühenduslülid
oleme lülid ja keed
üle ilma teid emban
laulan Loojale