12/2009 Eha Remmel, Viljandi baptistikogudus

Iga lehe vahel üks ingel

loeb noot noodi haaval me palvel

lumehelbeid templi peal,

kus aasta viimasel minutil

valgust kiirgab igal noodireal.

Iga lehe vahel üks ingel

me soovid hoiab oma hingel,

killud igal uue aasta rännakul,

üks käsi kannab üles tiibadel

me kortsud eluraamatul.

Iga lehe vahel üks ingel

iga sekundi valgel

põlvitamas kaasa me helide saatel,

sel hetkel

me palvel.

Jumal meiega.