4/2010 Tõnu R. Kallas

EI SEE POLNUD NII LIHTNE

SEE POLNUD SUGUGI LIHTNE

Minna üksinda

ristipuu raskus rõhumas õlga

Kanda veristavat häbistavat krooni

ja ometi teada

Õilsam ja parem ja õigem

oli anda kui võtta

Anda rohkem

võtta ei midagi

SEE POLNUD SUGUGI LIHTNE

Minna üksinda

ristipuu rõhumas õlga

Peaaegu kuuldes

peaaegu nähes

peaaegu tundes kuidas naelad

teravalt

valusalt

tungivad kätesse

jalgadesse

Inimesse

Oleks kui tuhat vasarat löömas

Oleks kui tuhat naelateravikku

Oleks kui tuhat risti rõhumas

EI SEE POLNUD NII LIHTNE

Kuulda kõike seda

näha kõike seda

tunda kõike seda

ja ometi minna

üles mäele

Ristidemäele

Komistada mäenõlval

tõusta jälle

minna edasi

rasket ristipuud vedades järel

Kandmisest väsinud

jõuda mäele

Vaevaga

valuga

Kogu inimkonna vaevaga

praeguse ja tulevase valuga

EI SEE POLNUD NII LIHTNE

EI KÕIK POLNUD SUGUGI LIHTNE