01/2013 Üllar Kuusk, 2.oktoober 2006 28 lisete lige 5416

Suur Vanker...
mööduv elu...
vaikne mõtlik keskustelu
vaatab üles öine mees
Vanker seisab silme ees.

Vanker seisab
ta ei liigu
aeg meid teinud vanemaks
pole rattaid ega tiibu
mis küll teda liigutaks.

Mehed tulnud
mehed läinud
vaadanud on taevasse
Vankrit on seal ikka näinud
aga süda igatseb
näha hoopis nähtamatut
kui sa vaatad ülesse
saada jumalikku lootust
rahu oma hingesse...