04/2013
Pille Havakats, LNK

25 pusle koolitusPühapäevakooliõpetajate kursus "Pusle" algas möödunud aasta septembris ja tunnistused jagati tänavu aprillis. 17 õpetajat osalesid kõikidel sessioonidel, tegid ära kodutööd ja esitasid 5-minutilise lastesõnumi, mida pärast videos analüüsiti. Õpiti tundma laste maailma eripärasid ja nende ealisi iseärasusi. Pühapäevakooli eesmärgid sõnastati lapse seisukohalt nii, et need toetaks õppimise jätkumist ka peale pühapäevakooli. Lõpetajad on võimelised planeerima õppeprotsessi terviklikult, integreerides Piibli keskset sõnumit ja koguduse õpetust. Nad oskavad ennast õpetajana paremini analüüsida ja selle põhjal arendada ning vältida läbipõlemist. Tagasiside oli väga positiivne ja osalejad jäid ootama jätkukursust.

Koolitus toimus Kõrgema Usuteadusliku Seminari, EKB Liidu Noorsootöö Keskuse ja Eesti Lastemisjoni koostöös.