Kutse Kooli kogemus õppejõu/mentorina

06/2015 23 kutsek
Jakob Remmel, Tartu 3D koguduse pastor

Käesoleval hooajal oli mul suurepärane võimalus osaleda EKB Liidu poolt korraldatud praktilises koolis, mille eesmärgiks oli Piibli õppele toetudes laiendada osalejate pilti Jumala antud suuremast missioonist ja aidata igal õppijal saada selgemaks on spetsiifiline kutsumus selles. Minu roll oli olla õppejõud ühel sessioonil viiest ja aidata kaasa grupimentorina. Õppejõuna oli minu ülesanne viia koos Peep Saarega läbi sessioon, mis rääkis külvist ja kasvust nii isiklikul kui koguduse tasandil. See oli hea võimalus jagada Jeesuse universaalseid printsiipe Piiblist ja natuke rohkem kui nelja aasta kogemusi 3D koguduse pastorina. Isiklikult tundsin, kuidas teema ettevalmistus aitas ka minul endal viia fookuse tagasi kõige olulisemale.

Grupimentorina oli mind määratud Elva baptistikoguduse noorte tiimile, kes osales Kutse Koolis küll vaid jõuluprojekti raames, kuid kellega minul endal olid juba ka varasemad sidemed. Mulle meeldis, et Elva grupil oli selge pilt sellest, kuidas ja mida nad projektina teha tahtsid, ning seal jäi minul vaid pigem neid julgustada. Kahjuks ei saanud ma konkreetsel jõuluprojekti erinoortekal osaleda, kuid hiljem tagasisidena kuuldu oli igati positiivne. Kui peaksin uuesti osalema mentorina Kutse Koolis, siis tahaksin kindlasti grupi jaoks veel rohkem olemas olla ja üritaksin oma rolli vastavalt grupi vajadustele kohandada.

Kokkuvõtteks võiksin oma kogemuse põhjal öelda, et Kutse Kooli puhul oli tegemist praktilist väljundit omava õppekeskkonnaga, milles arenesid nii need, kes osalesid õppija rollis (nägin meie koguduse grupi puhul, kuidas inimestele teadvustus ja/või selgines seos Jumala tahte vahel Piiblis ja reaalses elus) kui ka need, kes olid kooli läbiviijad.