06/2011 Toivo Pilli, Salemi koguduse pastor

Uuringud näitavad, et umbes 70% pastoritest kogevad oma töös läbipõlemist või tõsiseid motivatsiooniprobleeme. Ehkki need andmed pärinevad USA-st, ei ole põhjust arvata, et pastoritöö ja selle väljakutsed oleksid Eestis põhimõtteliselt erinevad. Uutes olukordades kaotavad pastorid aegamisi õppimisvalmiduse, nende töö muutub rutiinseks ja halvemal juhul lakkavad nad elamast veendumuste järgi, mida ise kuulutavad. Nii selgitas olukorda Ron Larson, kes koos abikaasa Maryga aitas läbi viia vastavateemalist koolitust.

.

Koolitus „Mentorluse roll pastori töös" toimus 20.-21. maini Tartus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. Esimene ettekanne oli Einike Pillilt, kes rõhutas enesearengu ja eneseanalüüsi tähtsust kutsumuse teostamisel. Eneseanalüüsiga on eriti tarvis tegelda siis, kui töö tekitab negatiivseid tundeid, kui sagenenud on rahulolematuse märgid, kui soovid saada tagasisidet oma tegevuse kohta või kui oled valmis uuteks väljakutseteks. Ettekandja ütles: „Võta oma kutsumust tõsiselt, kuid ära unusta seda arendada." Üht arendusharjutust said osavõtjad proovida kohapeal: võrrelda isetehtud diagrammide abil, millele ja kui palju nad tahaksid aega kulutada ning millele ja kui palju nad tegelikult aega kulutavad. Minu unistuste ja tegelikkuse diagrammid said küll päris erinevad!

Koolituse põhiosa kandis pastor Ron Larson USA-st, kes käsitles mentorluse piibellikke aluseid, samuti pakkus ta mõningaid praktilisi suuniseid nii mentorile kui mentiile. Mentor ei ole ainult keegi eriliselt püha ja kogenud vaimulik, vaid see, kes on valmis pühenduma teisele inimesele, et temas välja tuua nii varjatud andeid, paremat enesemõistmist ja tööoskusi. Mentorlus põhineb usaldusel. Mentorlus on protsess, mille käigus tugevneb mentii – kuid kindlasti ka mentori enda – osadus Jumalaga. Samas aitab see protsess parandada juhtimis- ja vaimulikutöö oskusi ning mõista oma tugevusi ja nõrkusi. „Kui me ei tea oma tugevusi, siis ei talu me hästi oma nõrkustega tegelemist."

Uutes olukordades kaotavad pastorid aegamisi õppimisvalmiduse, nende töö muutub rutiinseks ja halvemal juhul lakkavad nad elamast veendumuste järgi, mida ise kuulutavad.

Ehkki koolituse peamiseks eesmärgiks ei olnud mentoritöö metoodika tutvustamine, puudutati sedagi, kuidas mentorkohtumist läbi viia ja millele tähelepanu pöörata. Ettekandest koorus välja, et mentorlus-vestlus peaks käsitlema nelja aspekti. Esiteks- tunded. Mis tunne on praeguses tööfaasis olla? Kas tunned töös rõõmu või väsimust, huvi või pettumust? Teiseks- perekond. Kuidas peresuhted mõjutavad sinu vaimulikutööd? Kas viimasel ajal on mõni asi valmistanud muret või rõõmu? Kolmandaks, usk. Kuidas kirjeldad oma suhet Jumalaga? Neljandaks, prioriteedid. Mis on praeguses olukorras sinu jaoks kõige tähtsamad asjad? Mida tahad saavutada? Kuivõrd sisemised ja välised ressursid toetavad eesmärkideni jõudmist?

Mary Larson vaatles, kuidas mentorlus tugevdab pastori peresuhteid. Pere heaoluks on tarvis nelja sorti vajaduste rahuldamist. Need neli on: füüsilised, intellektuaalsed, emotsionaalsed ja vaimulikud vajadused. Lapsevanemad hoolitsevad tavaliselt paremini kahe esimese eest, tunduvalt halvemini kahe viimase eest. Lektor tõi näiteid nii pastori- kui misjonäriperedest. Mentor aitab esile tuua varjatud valu ja murekohti. Sageli on kõige tähtsamad küsimused ja vastused aga kõige sügavamal, ja tulevad esile viimasena. „Nõu on mehe südames nagu sügav vesi, aga arukas mees oskab seda ammutada." (Õp 20:5)

Mõned tähelepanekud koolituse kohta. Esiteks. Eriti huvitavaks läks siis, kui tekkisid vestlused. Koolitajatel oli piisavalt paindlikkust, et lasta osalejatel oma arvamusi väljendada ja küsimusi esitada. Selline formaat on otstarbekas ka tulevikus. Teiseks. Eesti enda koolitajad ja väliskoolitajad võivad üheskoos tekitada inspireeriva terviku. Kolmandaks. Pastoritöös võib mentorsuhe olla nii vaimulikult süvendav kui professionaalselt arendav.

Järgmine koolitus on kavas korraldada piirkondlikult tuleval sügisel. Loodetavasti on selleks ajaks, lisaks senistele, EKB pastorite hulgas tekkinud mõned uued mentorpaarid