Tänu- ja pühendumispalve neljandal advendil

12/2015

Eluandja Jumal,
me täname sind:
sa valisid Maarja, et temast saaks Jeesuse ema.
Maailmas, kus maksis meeste sõna,
kutsusid sina noorukese tütarlapse,
et ta hoiaks ja toidaks maailma Päästjat.
Maailmas, kus taotletakse võimu,
pöörasid sina meie väärtused pea peale,
andes Maarjale osa suures lunastustöös.

Me täname sind,
et sa ikka veel kutsud mehi ja naisi
osalema sinu päästvas tegevuses.
Sa kutsud meid elama ja teenima nagu Kristus,
tulevikku teadmata, kuid olles kindel sinu ustavuses.
Mõnikord üllatume sinu valikutest
ja hämmastume sinu teedest;
sinu usk meie võimalustesse täidab meid aukartusega.

Aita meid öelda „jah”, kui sa meid kutsud.
Avarda meie pilku,
kinnita meie tahet
ja süvenda meie arusaamist sinu külluslikust armust,
et võiksid meid väeliselt kasutada
sinu auks ja maailma teenimiseks;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Tõlkinud Toivo Pilli. Palveraamat. Palved pühadeks ja argipäevaks. Allika 2006