Palvevõrgustiku partnerid teenivad teineteist

9/2011 Jaan Bärenson, Oleviste kogudus

Meie liidu koguduste vaheline palve- ja osadusvõrgustik toimib juba kümnendat aastat. Misjonisekretär Indrek Luide hea algatus on kandnud head vilja. Tänavu kuuluvad selliselt omavahel kokku ka Oleviste ja Mooste.

Kevadel külastas Oleviste koguduse esindus, eesotsas vanempastor Siim Teekeliga, Mooste baptistikogudust selle 81. aastapäeval. Külalislauljad ja -pillimehed koos oma helitehnikaga kinkisid pidupäevale erilise sära. Nad andsid tunnistusi isiklikust usust ja õpetasid kohalikele ka kaht uut laulu. Evangeelses aastapäevajutluses tõi vend Teekel esile Jumala sõna suure soovituse igale inimesele – Saa siis Jumalaga sõbraks (Ii 22). Lauaosaduses võeti aega jagada vastastikku kogudusliku kaastöö kogemusi.

.

Kuu aega hiljem teenis Oleviste vend Andrus Vaiklo oma kaunite soololauludega kaasa Mooste koguduse poolt korraldataval igaaastasel kalmistupühal. See vabaõhuteenistus oli kogudusele aasta rahvarohkeim koosolek. Sinna tuli rohkesti ümbruskonna rahvast, et mälestada oma lahkunuid ja kuulda samas vaimulikku muusikat ja evangeeliumi.

Peale Jaanipäeva, Evangeeliumi Kristlaste 106. aastapäeval, külastas Olevistet Mooste 28-liikmeline delegatsioon (pooled koguduse liikmed, pooled koguduse sõbrad) eesotsas koguduse karjase Ermo Jürmaga.

Kella 10. koosolekul teenisid külalised. Diakon Allar Laugesaar jagas sõna ja tegi alguspalve, orelil mängis muusikajuht James Larson, kõneles pastor Ermo Jürma. Oma sõnumi aluseks võttis ta 2Ms 6:2-13. Jutluses kutsus ta üles kuulutama Jumala nime, sest selles nimes on pääste. Meile on Jumal end ilmutanud Jeesuse Kristuse kaudu. Kui kogudused ja kristlased kuulutavad Issanda nime, siis see annab paljudele võimaluse kohtuda Jumalaga ja kogeda päästet.

Külalised osalesid ka kella 12. jumalateenistusel, kus pastor E. Jürma ütles lühikese vaimuliku tervituse.

Pärastlõunal oli käärkambris kaetud toidulaud ja selle järel tutvustas allakirjutanu Oleviste kiriku ja koguduse ajalugu. Julgemad ja aktiivsemad kasutasid võimalust ronida Oleviste kiriku torni, et vaadata Tallinna kõrgemalt. Ilusat vaadet Euroopa kultuuripealinnale võimaldas ka kena päikesepaisteline päev.

Järgmisena võeti ette jalutuskäik vanalinnas. Peale paaritunnist ekskursiooni oligi aeg niikaugel, et külalised pidid istuma bussi ja alustama koduteed, et pika päeva lõpuks koju tagasi jõuda.

Kohtumistele tagasi mõeldes tõuseb südamesse tänu Jumalale selle osaduse ja rõõmu eest, mida ta meile neil kaunitel pühapäevadel sai kinkida. On hea palvetada kodus ja koguduses oma eestpalvekoguduse eest, aga on vaimulikult väga rikastav ka ühiselt Jumalat teenida ja tänada.