Piiblipäevade palvetöö

01/2012 Rivo Rajandu, Tartu Kolgata kogudus

Alates septembrist koguneb igal reedel väike meeskond, et rajada Piiblipäevi 2012, Tartu 8.-10. juuni, toetav palvevõrgustik. Töö juhi Rivo Rajandu sõnul on eesmärgiks moodustada kogudusteülene võrgustik ja kaasata sinna igas vanuses palveinimesi.

Koguduste pastoritele on saadetud visioonikiri, milles kutsutakse koondama kogudusliikmeid, palvesoove pannakse kirja selleks eriliselt valmistatud palvekaartidele, edastatakse aktuaalseid palveteemasid. Ka on Facebooki kommuunis „PP 2012 Palvevõrgustik" juba üle 160 inimese. Peamiselt koosneb see noortest, kes kasutavad sotsiaalmeediat kõige rohkem.

.

Oluliseks osaks võrgustiku töös on regulaarne palvekett – 24-tunnine katkematu palve, kus üks (või mitu) palvetajat võtavad ühe tunni, et olla Jumala ees Piiblipäevade eest. Need toimuvad maakondade kaupa ja sagedusega kord kuus: jaanuaris Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ning Järvamaa kogudustes. Juunikuus on palvekett üle-Eestiline. Sellesse tahetakse kaasata kõik EKB Liidu kogudused. Palveketid on olnud seni veidi „auklikud", kuid on neid ustavaid, kes on juba võtnud palveaega Piiblipäevade heaks. Kogeme, et teeme Jumala tööd ja samal ajal palvetame, et paljud võiksid üleskutsele vastata.