04/2013 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

02 nuutsaku 2013EKB Liidu vaimulike töötegijate kevadpäevad toimusid 5.-6. aprillil Nuutsakul. Lisaks ühislaulmisele ja -palvele ning saunaskäimisele kuulati ettekandeid ja arutleti mitmetel olulistel teemadel. Sõprusliidu Converge Worldwide esindajatena kaasateeninud Ron Larson kõneles ohumärkidest pastori elus ja töös ning Mary Larson emotsionaalselt tervest koguduseelust. Karita Kibuspuu juhtnööride järgi aitas mentorlikke vestlusoskusi arendada Einike Pilli.

Osalejatele ulatati seekord väga head käsilehed, mis jäid kodus läbi töötamiseks.
Piiblitunni tervest koguduseelust Uue Testamendi valgel pidas Peeter Roosimaa.
Plaanis olnud vaimulikult tervistav rännak palvepaarides üle põlve ulatuva lumikattega metsa asendus koguduste töötegijate usku kinnitava tunniajalise jalutuskäiguga järvejääl. Seejärel koguneti ühiseks ülistus- ja palve- ning sõna- ja leivamurdmisosaduseks, mida juhatasid liidu president Meego Remmel ja asepresident Viljar Liht.
Kokatädi Nelli rääkis koduteel autojuhile tänulikult Nuutsaku köögi uuendatud sisseseadest: pliit ja nõudepesumasin olla tasemel – ilmselt oli seda eelkõige kokk – sest toidulaud oli kosutav.