11/2013 25 partnerid eiklas-1
Ermo Jürma, Mooste pastor

Oktoobri keskel toimus Kuressaares Eesti Koguduste Partnerite poolt korraldatud kohtumine „Tulge Jumala ligi." Osaduspäevade keskmes oli Filipi kiri, mida avasid pastorid Bill Ankerberg, Jack Loo ja Toivo Pilli.

Minu päevikusse jäid laused: „Kui ollakse koos „ühes vaimus ja ühel meelel" (Fl 1:27), siis armastus kasvab. Jumala plaan on muuta maailma koguduse kaudu. Innustades teisi üks olema, ei tohi pastor ise ringist välja jääda. Jumal ootab oma sulastelt rikast vaimulikku elu. Isegi elu võidujooksu lõpus peaks meil olema veel täis-spurt. Kõige ehedam jumalikkuse väljendus on ennastohverdav armastus. Jumalik võrdsus pole saamine, vaid andmine. Paulus tahtis tunda Kristust järjest rohkem. Minevikku meenuta selleks, et end muuta!"

Rikastasid mõtted, mida osalejad – Tallinnast ja Tartust, Antslast ja Eiklast, Paladelt ja Raplast – ise kaasas kandsid. Pikemalt vahetasime kogemusi annetamisest ja selle üle, kuivõrd lähedane suhe saab pastoril olla oma koguduse liikmetega ja kuidas täiendab seda vendlus. Palverännakul kohalike valimiste eelses Kuressaares peatusime mitmete kirikute ja linnaasutuste juures. Siioni Koguduse 112. aastapäev oli elamus.

Georg Ots Spa Hotell pakkus võimalusi lõõgastumiseks ja saunamõnudeks. Sedagi on tarvis, sest inimene on tervik. Korraldajate arvates oli see võimalus öelda EKB vaimulikele aitäh nende pühendumise eest. Samalaadseid üritusi on toimunud juba aastast 2007.