03/2014 25 peterburi kohtumine
Meego Remmel, tekst ja foto

Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel osales liidu ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajana SRÜ ja Balti riikide kirikujuhtide kokkusaamisel Peterburis. Kristliku Konfessioonidevahelise Konsultatiivse Komitee eestvõttel President Jeltsini Raamatukogus kokkukutsutud pleenumi teemaks oli Perekonna kriis ja orbumuse probleem. Peaettekande pidas Vene Õigeusu Kiriku Moskva Patriarhaadi välissuhete osakonna juhataja metropoliit Illarion, kes ühtlasi juhatas pleenumit koos Rooma-Katoliku Kiriku Moskva peapiiskopi Paolo Pezzi ja Venemaa EKB Liidu välissuhete osakonnajuhataja Vitali Vlasenkoga. Kaasettekanded pidasid Rooma-Katoliku Kiriku Minski ja Mogiljovi peapiiskop Juri Kosabutski ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku avalike suhete juht Arho Tuhkru. Samas toimunud ümarlauas kõneles Remmel Eestimaa konfessioonide sisesest ja -vahelisest tööst perede ja laste heaks. Pleenum kiitis heaks pereelu ja lastekasvatust puudutava ühisavalduse, samuti avalduse rahu toetamiseks Ukrainas.
Eestlaste kutsel külastati üheskoos Peterburi Jaani kirikut. Samas külastas Remmel Peterburi Kristlikku Ülikooli. Remmel kutsus Venemaa vendluse juhti Eestisse. Samas kinnitas ta, et maikuus Peterburis toimuvast ülevenemaalisest EKB kongressist on lubanud osa võtta Eesti liidu venekeelsete koguduste vanempresbüter Valeri Vetšerkovski.