09/2014 05 remmel meego toomas-vardja
Meego Remmel, EKB Liidu president

Mis saab edasi? Nii küsivad paljud inimesed Eestis ja Euroopas, Ukrainas ja Venemaal, Lähis-Idas ja Aafrikas, üle kogu maailma. Kogetavad kannatused pole kaugel. Jeesus ütles nii 1. kui 21. sajandi jüngritele, et tema järgimine toob kaasa viha ja vaenu, kohtu- ja vanglakaristust, survamist ja surmamist. (Mk 13:9–11) Vaevalt pääseme meiegi omakohtu ja kohtuvõimu pingeväljast.

Rõõmusõnumiteta maailm vajab Rõõmusõnumit.

Kui meile või me vendadele-õdedele midagi sellist juhtub, pole Püha Vaim meid maha jätnud, vaid tulnud lähemale kui ükski inimene. Püha Vaimu töö mõte ei ole meile mõnusa äraelamise võimaldamine, vaid Jeesuse sarnase tunnistuse andmine kõigile inimestele, võimudele, rahvastele.

Evangeeliumis on elumuutev vägi. Rõõmusõnumiteta maailm vajab Rõõmusõnumit. Meie elu ülesanne on seda lihtsalt jagada, isiklikult ja üheskoos. Julgustagu meid selleks ka septembrikuus tegevust alustavad kolm uut kogudust: Tallinna 3D, Tallinna Risttee ja Tartu Evangeelne Linnakogudus.

EKB Liidu vanematekogu keskendus septembri alguses küsimusele, kuidas Jeesuse moodi jüngreid teha ja õpetada. Jõudsime selleni, et meie kogudustele ei piisa usuteaduslikust kõrgkoolist, kuhu jõuavad õppima vaid üksikud. Vajame laiapõhjalist jüngerlikku koolitust, mis võiks haarata koguduste kõiki liikmeid, töötegijaid, juhte, juhendajaid. Ühist tunnetust otsides jõudsime arusaamani, et selleks tuleb ellu kutsuda liidu hariduskeskus. Ühe osa sellest moodustaks juba olemasolev seminar. Hariduskeskus tervikuna peaks aga nägema ja tegema koguduste vajadustele vastavat koolitus- ja arendustööd laiemapõhjaliselt. Nii vajavad kogudused väga praktilist piibliõpet ja vastavaid õppematerjale, laste-, noorte-, muusika-, väikegrupi-, evangeelse ja misjonitöö ning kogudusi rajavate ja arendavate juhtide koolitamist ja juhendamist, eriti jüngerlikku isiku- ja elulaadi ning meeskonnatööd silmas pidades.

Vanematekogu usub, et kõigi koolitustega tegelevate liidu tööharude jõudude ühendamisel võib hariduskeskus toimida tõhusamalt ja viljakamalt kui seminar, noorsootöökeskus, misjonikeskus ja mis tahes muud koolitused-konverentsid igaüks omaette. Jeesusel oli jüngritetegemisest ja õpetamisest üle põlvkondade järjekestev terviknägemus. Palvetame ja töötame selleni jõudmise nimel ka meie!
Jeesuse tulevikunägemus ei keskendunud passiivsele ootamisele, vaid aktiivsele ja elumuutvale edasiliikumisele. Selleks vajame vahetut kontakti Püha Vaimuga. Tema juhtimine võib olla inimlikult lõpuni ettearvamatu, ent jumalikult kõigist ja kõigest ettenägelikum.