11/2014
Meego Remmel, EKB Liidu president

Eesti EKB Koguduste Liidu lähiaastate ühistöö nägemuseks on, et kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt. Sellest lähtuvalt kinnitas Liidu konverents 2012. aastal arengukava, mille järgi "Liidu hariduskontseptsioon uuendatakse, mille tulemuseks on loodud koguduste vajadustele vastav jüngerlikult elukestev koolitusnägemus".

2013. aastal moodustas vanematekogu Liidu haridustoimkonna (Tõnu Lehtsaar, Einike Pilli, Meego Remmel, Peep-Ain Saar, Joosep Tammo, Siim Teekel). Toimkond valmistas ette ja viis läbi küsitluse, millega uuriti, kuidas Liidu koguduste vaimulikud töötegijad on õppinud tundma Jumalat ning teenima kogudusi ja kaasinimesi. 2014. aasta algul saadud tulemustest lähtudes andis vanematekogu haridustoimkonnale ülesande visandada uue hariduskontseptsiooni lähtekohad.

Hariduskontseptsiooni eesmärk on esitleda koguduste vajadustele vastavat koolitusnägemust. Senise kogudusliku ja kogudustevahelise koolituskogemuse analüüs näitab terviklikuma elukestva õppe vajadust, alates laste- ja noorsootööst kuni pädevate juhtide, karjaste, õpetajate koolitamiseni ning koguduste tervikliku arengu toetamiseni. Seminari arengukava näeb samuti ette kujunemist Liidu koolitus- ja arenduskeskuseks. Hariduskontseptsiooniga tegelemise käigus on seda hakatud nimetama Hariduskeskuseks.

Kuidas ja millal võib Liidus rääkida Kõrgema Usuteadusliku Seminari, Liidu Noorsootöö Keskuse, Misjonikeskuse misjonikoolituste ja pastorite mentorluse ning koguduste arendamist ja rajamist koordineerivate üksikisikute asemel ühtsest Hariduskeskusest, näitab aeg ja jätkuv arutelu. Kindlasti tuleb sellest juttu Liidu aastakonverentsil, mis leiab aset 17.–18. aprillil 2015 Nõmme palvemajas Tallinnas. Käesoleva aasta jõulukuu algul koguneb Liidu vanematekogu järjekordsele kokkusaamisele Kehras. Samas valitakse Seminarile uueks perioodiks rektor, kellelt eeldatakse terviknägemust Liidu haridustööst ning hariduskontseptsiooni elluviimist läbi vastava Hariduskeskuse käivitamise ja juhtimise ning seeläbi ühtse alus-, täiend- ja tasemeõppe korraldamise Liidus juba alates järgmisest aastast.