01/2015 05 spiiker viljar
Viljar Liht, EKB Liidu asepresident

Eesti ajaloos tuntud ühiskonnategelane ja vaimulik Jakob Hurt on öelnud: „Ärgem kartkem teha uuel aastal uusi asju! Ning ka vanu asju uuel moel."

Kas sa oled valmis tegema midagi uut 2015. aastal? Või tegema vanu asju natuke teistmoodi?

Rumalus on teha päevast-päeva ja aastast-aastasse samu asju, aga oodata uusi ja teistsuguseid tulemusi.

Me oleme inimesed, kes soovime käia mööda sissetallatud rada, sest selles on teatud turvalisus. Traditsioon on üks kindel asi, uuendused aga tähendavad sageli riski võtmist ja tavarutiinist välja astumist. Öeldakse nõnda, et rumalus on teha päevast-päeva ja aastast-aastasse samu asju, aga oodata uusi ja teistsuguseid tulemusi. Midagi peaks sel juhul muutuma.

Johannese evangeeliumi 21. peatükist leiame loo, kus jüngrid on peale suuri ja vapustavaid sündmusi läinud tagasi oma sissetallatud radadele – sissepüütud kalakohtadele Galilea järvel. See peaks andma ka kindla tulemuse. Aga ometi ei saa nad seekord mitte midagi. Ning siis nad märkavad kaldal ülestõusnud Jeesust, kes küsib neilt: „Lapsukesed, kas teil on midagi leivakõrvaseks?" Ja kui nad tunnistavad oma tühjust, annab Jeesus neile nõu heita noot paremale poole paati, ja kui nad usaldavad Jeesuse sõnu, saavad nad 153 suurt kala.

Ärgem kartkem teha vanu asju uut moodi! Kallid, see, mida me igatseme kätte saada, võib olla lähemal, kui me arvame! Tühjust ja õnnistust lahutas selles loos vaid paadi laius.

Me arvame sageli, et kõik suur ja kaunis juhtub meist kaugel. Jumala imed ja tunnustähed ning vaimulikud ärkamised toimuvad seal, kus meid ei ole. Kuid me tihti ei teagi, et need samad õnnistused võivad olla meile vägagi ligidal. Vaja on vaid kuulda Issanda häält ja usaldada teha vahel midagi teistmoodi, kui tavarutiinis oleme harjunud tegema.

Sageli need uued väljakutsed ei pruugigi olla suured ja võimsad, mida Jeesus meile annab. Ema Teresa on öelnud, et me ei pea tegema suuri tegusid, vaid väikseid suure armastusega. Neid tegusid vajab meie kogudus ja meie kogukond, kelle keskel me elame. Otsigem inimesi, kellele saame olla kasuks ja õnnistuseks, otsigem võimalusi, kuidas teha head!

Aga enne suurte ja väikeste väljakutsete saamist küsis ülestõusnud Issand Peetruselt Galilea järve rannal: „Kas sa armastad mind?" Ta ei küsinud, milline on teie arengukava ja strateegiline plaan nüüd, kui mind enam ihulikult ei ole teiega, vaid ta küsis: „Kas sa armastad mind?"
Soovin meile Jeesuse armastust ja avatust uuteks Issanda antud väljakutseteks 2015. aastal!