01/2015 14 lasse svensson-1
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

EKB Liidu aastakonverentsi korraldamisel kuu võrra tavapärasest hiljem lähtuti Liidu revisjonikomisjoni möödunud aastal tehtud ettepanekust. Selle põhjuseks on vajadus, et Liidu eelarve ning aruanded jõuaksid kogudusteni piisava ajavaruga, et nendega oleks võimalik eelnevalt tutvuda, läbi arutada ja kujundada oma seisukoht.
Eelmise aasta tagasisidet arvestades otsustati konverentsi aruannete kuulamine ja kinnitamine jätta laupäevasele päevale. Selleaastasel konverentsil käsitletakse hariduskeskuse käivitamise ja uue hariduskontseptsiooniga seotud teemasid ning jagatakse ideid, kuidas koguduste, Valduste OÜ ja Sõbra Käe ühistöö tulemusena võiks sündida rohkem kogukondlikke abistamistegevusi.

Konverentsi delegaatideks võivad olla ainult täieõiguslikud, vähemalt 18aastased koguduste liikmed, kes on valitud vastavalt koguduse põhikirjale. Delegaatide ülesandeks on esindada hääle- ja sõnaõigusega oma kogudusi.
Konverents toimub 17.–18. aprillil Tallinnas Nõmme Baptistikoguduse palvelas.