August 2019

Ameerikas võib tekkida Piiblite põud. Seda kardavad eksperdid juhul, kui president Donald Trump eskaleerib kaubandussõda Hiinaga edasi. Aktuaalseks on tõusnud karistustollid Kaug-Ida raamatute impordile. See puudutaks ka Piibleid, mida Ameerika turu jaoks trükitakse põhiliselt Hiinas. Omamaised trükikojad ei oma nimelt piisavalt masinaid ja kvalifitseeritud personali, et trükkida spetsiaalsel õhukesel paberil Piibleid, hoiatab baptistide informatsiooniteenistus. Edasi öeldakse, et kui need tollid tõesti tulevad, muutuks kirikute ja misjoniorganisatsioonide töö raskemaks. Sest nemad jagavad sageli huvitunutele Piibleid tasuta. Nii kahjustaks Trump just vagade valgete kristlaste klientuuri, kes oluliselt aitasid teda ametisse. Mark Schoenwald, ühe kristliku kirjastuse juht, väljendab seni siiski ettevaatlikku kriitikat. Valitsus ei ole tollide puhul seni osanud Piiblite väljaandmisele võimaliku mõjuga arvestada.
Kuid see ring võib puudutada ka teisi regioone.
Christ in der Gegenwart 30/2019