Detsember 2019 13 1nov

„Iga põlvkond peab omama kirge, et jõuda evangeeliumiga oma põlvkonnani. Kirik peab fokuseerima oma tegevuse 0–35-aastasteni. Kui seda ei tehta, siis sureb kirik kolme põlvkonna vältel.“ Nii ütles norralane Qivind Augland luteri, nelipühi, metodisti, adventisti ja EKB Liidu osalusel toimunud koguduste rajamise kogunemisel 1. novembril Tallinnas. Ta toonitas, et me vajame kõiki põlvkondi, et noorusliku teravikuga nool võiks lennata ja märki tabada.
Sakslane Dietrich Schindler küsis: „Millele te oma energia suunate, kui koguduse juhatusega kogunete?“ Kui tahetakse muutust, peaks seal esimeses järjekorras teemadeks olema evangelism, jüngrite tegemine ja juhtide arendamine.
Eriliseks muutis rahvusvahelise kokkusaamise üksteise õnnistamine, sest kaasmaalastele Jeesuse Kristuse hea sõnumi edukaks tunnistamiseks vajavad kirikud üksteist. Teekäija