Detsember 2020

15 1kus laiendatud

Kõrgema Usuteadusliku Seminari nõukogu laiendatud koosseisu 3. juuni koosoleku päevakorra põhiküsimusteks olid lõpetajate diplomitööde tutvustamine ja kaitsmisele lubamine ning kooli uue arengukava (2021–2027) arutelu.

15 2aastakonverents

EKB Liidu konverents sai koroonaaastal teoks alles kolmandal katsel Tartu Salemis 22. augustil. Koguduste delegaadid valisid järgnevaks neljaks aastaks presidendi, asepresidendi, vanematekogu, revisjonikomisjoni ja ordineerimiskomisjoni.

15 3l6una esti

Lõuna-Eesti piirkonna 17 koguduse vaimulikud töötegijad kogunesid 21. septembril Jaanimõisa palvelas, et uurida Jumala sõna, vahetada infot kohtadelt ja palvetada üksteise vajaduste ning Eestimaa probleemide pärast.

15 4misjonikonverents

Oktoobrikuu viimasel päeval toimus KesKus’i hoones misjonikonverents. Päeva tegi eriliseks, et umbes poole osalejatest moodustasid vast alanud Misjonikooli 17–27-aastased noored. Elulise konverentsi videod on youtube's järelvaadatavad.