August 2022

Eesti Vabariigi aastapäeva hommikul puhkenud sõda (2014. a alanud sõja eskalatsioon) Ukrainas on raputanud meie maailma, kus tundus juba olevat rahu ja kindel olek (1Ts 5:3). Üle 100 päeva kestnud sõjas on tuhanded Ukraina inimesed hukkunud, linnad purustatud, sh kirikud, koolid, haiglad. Sõja eest on põgenenud üle 7 miljoni ukrainlase, kellest üle 40 000 on Eestisse jõudnud. Eesti Kirikute Nõukogu kõik kümme liikmeskirikut ja -liitu ning nende juhid on oma 17. märtsi avalduses ühiselt hukka mõistnud Venemaa sõjategevuse Ukrainas. Neid tapatalguid ei saa õigustada ühegi argumendiga. Jeesus ütleb: Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks (Mt 5:9).
Eestimaale jõudnud sõjapõgenikes oleme näinud kannatavat Kristust, kes ütleb: Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu... Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle (Mt 25:35,40). See määratu kurjus, mis meenutab meie vanemale põlvkonnale oma elus kogetut, on äratanud paljudes inimestes kaastunde, armastuse ja soovi aidata. Paljude südamed on avanenud evangeeliumile.
Astume täna meie Ukraina õdede ja vendade kõrvale ühises palves, nii nagu seda on tehtud rasketel aegadel meiegi rahva eest. Me paneme koos teiega oma lootuse Jumala peale ja ütleme: Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi – tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi, kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud tänaksid meile paljude inimeste eestpalvete tõttu Jumalalt osaks saanud armuanni ees (2Kr 1:10–11). Erki Tamm, president.

Ukraina baptistiliidu president Valeriy Antonyuk'i vastus

Dear brother Erki!
We thank God for your solidarity with us in these difficult times in Ukraine. We appreciate your ministry and the resolution you have received. It is important for us to have brothers and sisters who tell the truth about the war in Ukraine. We sent a letter to the European Baptist Federation and the World Baptist Alliance with a proposal to prepare a resolution on Russia's war in Ukraine.
God bless you and our prayer for you.