01.2011 Meego Remmel, EKB Liidu president

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta-läkitus AD 2011

Õnnistatud uut, 2011. Issanda aastat!

„Jeesus on Issand," tunnistasid esimesed kristlased. Selles oligi kogu nende usutunnistus. Ei midagi keerulisemat. Apostel Paulus kirjutas: „See on ususõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma
 südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse" (Rm 10:8-9).

Uskuda ja kuulutada päästmist Jeesuses tähendas siis ja tähendab tänapäevalgi temale kui Issandale keskendunud elu ja sõnumit. Kõik muu on juba tulenev sellest, et Jeesus valitseb ja peabki valitsema üle kõige ja kõigi meie elus. Rääkimata suhetest lähimatega, ka koguduslikud, kogukondlikud ja ühiskondlikud suhted muutuvad kristlikuks nimelt siis, kui elame Jeesuse Issandaks olemise järgi.

.

Võttes kätte ja kasutusse esimesed eurod Eestis, ütleb Issand: „Andke siis nüüd keisri oma keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale!" (Lk 20:25). Meie raha-, toidu- ja vereringlus ei saa enam taanduda pelgalt vääringutele, mis teenivad mõne maise impeeriumi, igapäevase heaolu või individuaalse eluspüsimise vajadusi. Kristliku elu DNA kuulub Jeesusele ning paneb meid üheskoos elama Issanda kuningriigi tegelikustamise nimel. Kui viimselt kuulub kõik temale, siis tuleb talle „tagasi anda" ka kõik alanud aasta päevad, tööd ja tegemised, suhted ja valikud, lähtekohad ja lõppsihid. Ärgu olgu meie elus ühtegi valdkonda, kus Jeesus Issandana ei valitse! Vastasel juhul elame ebakristlikult.

Olgu järgmised 365 ööpäeva tunnistuseks Jumalale „tagasi antud" elust, kus Issand on tõepoolest Issand ja meie tõepoolest ainiti temale kuuluvaks, kuuletuvaks ja kuulutavaks rahvaks! Issand Jeesus läkitab meid tulevikku öeldes: „Minule on 
antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil 
käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu 
lõpuni" (Mt 29:18-20).